Українська мова 2 клас Тема. Слова з ненаголошеними е, и, правопис яких треба запам’ятати. Перевірка написання слів за словником. Складання розповіді за малюнком і питаннями. Вимова й написання слів крига, крижина, крижинка

Тема. Слова з ненаголошеними е, и, правопис яких треба запам’ятати. Перевірка написання слів за словником. Складання розповіді за малюнком і питаннями. Вимова й написання слів крига, крижина, крижинка

Мета: вчити правильно визначати, які слова треба перевіряти за орфографічним словником; формувати навичку правильного ним користування; збагачувати активний словниковий запас учнів; вчити складати розповідь за малюнком і питаннями; навчити правильної вимови і написання слів крига, крижина, крижинка; виховувати любов і повагу до української поезії, до її авторів, бажання бачити прекрасне у звичайному.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 146)

—Прочитайте речення, які ви склали вдома.

—Поясніть, чому ви вставили саме такі букви.

—Яким правилом користувалися під час виконання цього завдання?

2.Хвилинка чистопису

Г П Т Тарас Григорович Шевченко

—Хто він такий?

—Запишіть цю відповідь. (Т. Г. Шевченко — видатний український поет.)

III.Повідомлення теми й мети уроку

—Сьогодні ми перевірятимемо ненаголошені голосні е, и наголосом або за допомогою орфографічного словника. Також поговоримо про поезію та її авторів, складемо розповідь за малюнком і питаннями. А ще з’ясуємо значення слів крига, крижина, крижинка та навчимося їх правильно вимовляти й писати.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Бесіда за малюнком (С. 62)

—Ви, звичайно ж, упізнали на малюнку нашого Великого Кобзаря — Т. Г. Шевченка. Що ви про нього знаєте?

—Пригадайте вірші Тараса Григоровича і скажіть, чому його портрет подано саме на такому тлі.

2.Опрацювання віршів (вправи 141, 142, 143)

—Прочитайте вірш Богдана Лепкого. Які думки він хотів нам передати? Як ви їх зрозуміли?

—Випишіть із вірша слова з ненаголошеним [е] в корені, пояснюючи вживання букви е в цих словах. (Село — села, принесло — принесений, великих — велич)

—Прочитайте вірш Тараса Григоровича, передаючи голосом почуття, з яким поет звертається до вечірньої зорі. Запам’ятайте його.

—Запишіть вірш по пам’яті. Підкресліть букви е, и, що позначають голосні звуки в ненаголошених складах.

—Підкресліть службові слова разом з тими, з якими вони зв’язані. Зачитайте їх. (Над горою, в неволі, з тобою) 

—Прочитайте вірш із вправи 14З. За якими словами можна визначити пору доби, описану поетом? (Ранній ранок, бо півні ще не співали, ще було тихо, всі спали.)

—Яке слово близьке за значенням до слова гомоніти? (Говорити, розмовляти)

—Спишіть два останні рядки вірша, вставляючи попущені букви.

—Як перевірити написання слова сичі? (Сичі — сич (багато — один))

—А слово ясен? (За орфографічним словником)

3.Словникова робота

—Прочитайте словникові слова у рамочці на с. 63. Що вони значать? (Крига — це замерзла вода, лід. Крижина і крижинка — частинка криги. Це споріднені слова.) А що ще слід запам’ятати? (У корені і під наголосом, і без наголосу пишемо букву и.)

—Прочитайте ще раз ці слова за мною і запам’ятайте їх вимову й написання. Сьогодні нам ці слова знадобляться.

4.Колективна робота з підручником (вправа 145)

—Прочитайте текст і доберіть до нього заголовок. Спишіть.

—У виділених словах позначте наголос і підкресліть букви, що по-значають ненаголошений [и]. Знайдіть звертання. (Крижинки)

5.Фізкультхвилинка

V.Закріплення вивченого матеріалу

1.Складання розповіді (вправа 146)

—Розгляньте малюнок і скажіть, яка пора року зображена на ньому. Як ви це визначили? (Зацвіли проліски. З’явилися котики. Почався льодохід. ) Ще раз уважно погляньте на малюнок і дайте відповіді на питання.

1)Що робиться зі снігом? (Сніг швидко тане.)

2)Як змінилася річка? (На річці почався льодохід.)

—Що таке льодохід? Так буває на початку весни, коли тріскається на шматочки лід і рухається, тобто пливе, по воді.

3)Яке небо? (Небо високе, блакитне з білими хмарками.)

4)Які стоять дерева? (Дерева ще голі, але бруньки вже набубнявіли)

5)Як стало гріти сонце? (Сонце стало підійматися вище, гріти

дужче й довше.)

6)Яка пора року настає? (Настає чарівна весна.)

—А які ще зміни в природі ви помітили навесні? (Прилетіли із вирію пташки. На верболозі з’явилися котики. Зацвіли перші підсніжники.)

—Запишемо три речення зі складеної розповіді. (Сніг швидко тане. Прилетіли із вирію птахи. Настає чарівна весна.)

—Користуючись правилом, перевірте позначення на письмі ненаго- лошених [е] за правилом.

2.Робота з орфографічним словником. Самооцінювання

—Користуючись словником, вставте пропущені букви е, и у словах, записаних на дошці. Спишіть ці слова.

Абр_кос, б_тон, г_рой, д_ректор, кал_ндар, к_піти, к_шеня, кор_- дор, л_мон, м_телик, н_діля, пш_ниця, ч_решня.

VI.Підсумок уроку

—Коли необхідно користуватися орфографічним словником?

—Чи треба написання слів крижини, крижинки перевіряти за цим словником? Чому?

—Наведіть приклади слів, правопис яких необхідно або запам’ятати, або з’ясувати за словником.

VII.Домашнє завдання