Українська мова 2 клас Тема. Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених е, и в корені слова. Складання усної розповіді на тему «Зустріч птахів»

Тема. Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених е, и в корені слова. Складання усної розповіді на тему «Зустріч птахів»

Мета: продовжувати формувати вміння перевіряти ненаголошені е, и в корені; розширювати лексичний запас учнів; формувати навичку роботи з орфографічним словником; виховувати повагу до старших, до народних традицій, любов до природи і праці.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 129)

—Назвіть перевірні слова. (Мед, слива, гриб, цегла, дим, пекар)

—Назвіть корені у парах слів. (мед, слив-, гриб-, цегл-, дим-, пек-)

2.Хвилинка чистопису

Хи хліб хлібина хлібні

—Запишіть і позначте корінь у споріднених словах.

—Які вироби з борошна можна купити в магазині «Хліб»? (У магазині «Хліб» можна купити хлібину, батон, печиво, пряники.)

—А що означає слово хліб у цьому реченні?

За селом, куди не кинеш оком, — все хліба, хліба. (Поля, засіяні житом, пшеницею)

3.Самостійна робота (вправа 134)

—Які перевірні слова допомогли вам визначити пропущену букву? (Землі, зерна, весело, весни)

—Назвіть слово, протилежне за значенням, до слова холодно. (Тепло)

III.Закріплення вивченого матеріалу

1.Коментоване письмо (вправа 138)

—Прочитайте колискову. Кому з вас співали колискові?

—Пам’ятаєте їх? Про що вони? Розкажіть.

—З тексту нашої колискової треба виписати слова, в яких необхідно перевіряти написання букв е, и в корені за правилом. (Летять, землі, лебедята, питати, весни) Доберіть їх.

—Написання якого слова треба запам’ятати або перевіряти за слов-ником? (Дитя) Відкрийте орфографічні словники і знайдіть це слово.

2.Колективний аналіз текстів (вправи 137, 136)

—Для вас бабусі співали колискові. А от що зробила для свого онука Юркова бабуся, прочитайте у вправі 137.

—Який зачин у тексті? А кінцівка? Для чого в тексті вжито виділені слова?

—Що вас найбільше вразило в цьому тексті?

—Опишіть так, як запам’ятали, руки бабусі.

—Як ви зрозуміли бабусині слова? Прочитайте їх ще раз.

—А навіщо Юркові був потрібен голуб? Як ви думаєте? 

—Пошукайте відповідь у вправі 1З6. Прочитайте текст.

—Навіщо ж випікали пташок із тіста?

—Як закликали пташок?

—Спишіть речення, у якому є звертання до жайворонків.

—Доберіть усно перевірні слова до тих, у яких пропущені букви. Запишіть слова зі вставленими буквами.

3.Зустріч із юннатами (театралізація)

—Заходьте, будь ласка. Ми вас слухаємо.

Юннати. Ми — юннати, юні натуралісти, юні любителі природи. Ми принесли вам листівки-запрошення. Незабаром буде свято, але щоб узяти в ньому участь, треба підготуватися. Як? Здогадайтесь за малюнком на листівці. А ми пішли далі. На нас чекає ще багато цікавих справ.

—Складіть розповідь про те, як учні готуються до зустрічі птахів.

(Незабаром свято зустрічі птахів. Хлопчики з дорослими вигото-вили шпаківні. Їх вони повісять у шкільному саду. Дівчатка намалю-вали плакати, склали вірші. Усі дружно готуються зустріти птахів!)

—Яке речення про підготовку до зустрічі птахів запишемо? (Усі дружно готуються зустріти птахів.)

4.Самостійна робота (вправа 133)

—Зачитайте перевірні слова і літери, які вставили.

IV.Підсумок уроку

—Як треба перевіряти ненаголошений голосний звук [е], [и] в корені?

—Як називаються слова, які допомагають вставити пропущені букви?

—Коли перевіряємо написання слів за словником?

—За яким саме?

V.Домашнє завдання