Українська 2 клас Тема. Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова в доборі спільнокореневих слів. Складання речень

Тема. Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова в доборі спільнокореневих слів. Складання речень

Мета: формувати вміння правильно вимовляти й писати слова з ненаголошеними голосними е, и в корені слова; вчити розпізнавати слова, які треба перевіряти; вчити добирати перевірні слова; виховувати щирість і доброту.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 119)

—Прочитайте виділені слова і назвіть наголошені склади. Поставте запитання. (Зелені - зе- (чого?), зелені - ле- (які?), добра - до- (яка?), добра - бра- (чого?), коси - ко- (що?), коси - си- (щороби?))

—Прочитайте загадку.

—У якому реченні сховалася відгадка до неї? (Коси, косо, поки роси.)

2.Хвилинка чистопису

це оз бо озерце

—Утворіть й запишіть слова з написаними буквосполученнями. (Ві-дерце, мороз, турбота)

—Визначте наголос у записаних словах.

III.Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети

уроку

—Добери споріднене слово до слова озерце. (Озеро)

—Яку літеру треба писати після з? Чому? Про це ми й дізнаємося на уроці.

Також ми дізнаємося, як розпізнати слово, правопис якого треба перевіряти, як грамотно вимовляти ненаголошені голосні в корені, вчи- тимемось добирати перевірні слова.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Колективна робота з підручником (вправи 12G, 122)

—Прочитайте вірш. Випишіть виділені слова, позначте наголос. (Небо, рибам, озерце, серце)

—Вимовте наголошені звуки. ([е], [и], [е], [е])

—Уважно прочитайте правило на с. 53 і запам’ятайте його.

—Правильно вимовте голосні звуки в ненаголошених складах у словах вправи 122. Спишіть слова.

—Якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук [е]? (Літерою е)

—Якою літерою позначено наголошений і ненаголошений звук [и]? (Буквою и)

—Як же дізнатися, коли яку букву писати? 

2.Пошукова робота (вправа 125)

—Запишіть у стовпчик назви предметів, зображених на перших двох малюнках. Якщо не знаєте, яку букву писати, — пропустіть її. (Серпи, гриби)

—У другий стовпчик запишіть назви предметів з третього і четвертого малюнків. (Серп, гриб)

—Чи зможете ви тепер зробити висновок, які букви треба писати у словах першого стовпчика? (Яку букву пишемо в назві одного пред-мета, таку і в назві багатьох таких предметів.)

—Складіть зі словами серпи, гриби речення і запишіть їх. (Серпи були гострі. Ми ходили в ліс по гриби та ягоди.)

—Прочитайте вголос рядки споріднених слів у вправі 127.

—Поміркуйте, яке слово кожного ряду допоможе нам вставити про-пущену букву. (Риба, гречка)

—Чому? (Бо в цих словах пропущені голосні під наголосом, а тому вимовляються чітко.)

—Отже, як дізнатися, яку букву треба писати в ненаголошеному складі? (Змінити слово або дібрати споріднене так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним.)

—Звірте свій висновок з правилом і запам’ятайте його. А ще послухайте вірш Дмитра Білоуса.

ЯКУ ПИСАТИ ЛІТЕРУ: Е ЧИ И?

Все важливе в нашій мові.

Ось, приміром, річ така:

«е» чи «и» писати в слові — часто сумнів виника...

Якщо ясно, та не дуже — щоб уникнуть зайвих мук, ти під наголос, мій друже, зразу став сумнівний звук.

Звук виразно зазвучить — як писать, тебе навчить.

V.Закріплення вивченого матеріалу

1.Усна колективна робота (вправа 128)

—Написання яких слів не треба було перевіряти? (Сині, щедра) Чому? (Бо [е], [и] під наголосом і вимовляються чітко)

—Як можна перевірити написання інших слів? Розгляньмо таблицю. Зверніть увагу, що весна — весни — це не споріднені слова, а лише змінене слово весна (тобто форма цього слова).

2.Коментоване письмо (вправи 124, 126)

Додатково: вправа 125.

VI.Підсумок уроку

—Як перевірити ненаголошений голосний у корені?

—Як треба вимовляти ненаголошений [е]? А [и]?

—Написання яких слів з [е], [и] перевіряти не треба?

VII.Домашнє завдання