Українська мова 2 клас Тема. Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів

Тема. Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів

Мета: поглиблювати знання про наголос і його роль у мовленні; добирати слова, протилежні за значенням, слова, однакові за звучанням і написанням; виховувати любов до природи, до її краси.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 114)

—Прочитайте слова. Як вони наголошуються? (У першому стовпчику слова з наголошеним першим складом, у другому — з другим.)

—Запам’ятайте правильну вимову цих слів.

2.Хвилинка чистопису

ор ло ді понеділок

—Запишіть із цими буквосполученнями слова. (Корова, молоко, діти) Підкресліть дані буквосполучення.

—Позначте у словах наголоси.

III.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Колективна робота з підручником (вправа 115)

—Прочитайте текст, звертаючи увагу на вимову виділених слів.

—Випишіть слова, які відповідають на питання яка?

—Підкресліть слова, протилежні за значенням. (Стара, нова, білень-ка, чистенька)

—Поясніть значення виділених слів. (На березі (білокорій) — на дереві, на березі (річки) — біля річки)

—Хоча й пишуться виділені слова однаково, але вимовляють їх по- різному. Тому в деяких словах лише наголос допомагає розрізнити їхні значення: дорога — дорога, брати — брати. Тож будьте уважні до пра-вильного наголошення слів, бо помилка може зіграти злий жарт. Наприклад: «Діти купалися в річці і засмагали на березі», а не «Діти купалися в річці, а засмагали на березі».

—Діти, а які предмети називають словом котики? (Тваринок: «Котики грілися на сонечку і мурчали». Бруньки: «На вербі з’явилися перші пухнасті котики».)

—Із такими словами, як котики, треба бути пильними, бо їхнє значення можна з’ясувати тільки за змістом у реченні, а не за словом окремо.

2.Письмо по пам’яті (вправа 116)

—Прочитайте і вивчіть скоромовку напам’ять. Розкажіть її одне одному.

—Запишіть по пам’яті і перевірте написане за підручником.

—Поставте знак наголосу в словах. Як ви розумієте значення слів сорок сорок? (Прийшла не одна пташка сорока, не п’ять сорок, а сорок сорок!)

3.Робота з загадкою (вправа 118)

—Розгляньте малюнки. Який із зображених предметів є відгадкою до загадки «Не гавкає, а в дім не пускає»? (Замок) 

—Запишіть назви зображених предметів і позначте наголос. (Замок, замок)

4.Фізкультхвилинка

IV.Закріплення вивченого матеріалу

1.Зорово-слуховий диктант

—Я читатиму й показуватиму картку із записаним реченням, а ви звертайте увагу на виділений червоним кольором день тижня і записуйте речення в зошит.

Понеділок — перший день тижня.

Середа — третій день тижня.

Четвер — четвертий день тижня.

Неділя — сьомий день тижня.

У виділених словах поставте наголос і підкресліть ненаголошені склади. Звірте свої записи з картками. Виправте помилки. Запам’ятайте написання днів тижня!

2.Самостійна робота (вправа 117)

—Які речення ви склали? (Тату, коси, поки сонце не пече. До школи треба обов’язково брати щоденник.)

—Яке слово протилежне за значенням до слова дорога? (Дешева)

V.Підсумок уроку

—Про яку особливість наголосу ви сьогодні дізналися? Наведіть при-клади.

—Як можна розрізнити значення слова ключ? (За змістом речення. Ключ від дверей Марійка загубила. Ключ журавлів виднівся високо в небі.)

—Вимовте по складах, як писатимете назви днів тижня.

VI.Домашнє завдання