Українська мова 2 клас Тема. Наголошені та ненаголошені голосні. Визначення наголосу в словах. Добір спільнокореневих слів. Складання розповіді за малюнками

Тема. Наголошені та ненаголошені голосні. Визначення наголосу в словах. Добір спільнокореневих слів. Складання розповіді за малюнками

Мета: уточнити знання про особливості наголошеного складу і роль наголосу в мовленні; розвивати вміння знаходити у слові наголошений склад; ознайомити зі схемою звуко-буквеного аналізу слів; виховувати працелюбність, чемність, повагу до українських традицій.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 104)

—Хлопчики, зачитайте нам, як ви перебудували останнє речення. (Я стану захисником свого народу.)

—Назвіть наголошені склади. (Ста-, -ком, -го, -ро-)

—Хто ким хоче служити в армії? (Моряком, танкістом, артилерис-том, десантником)

—Дівчатка, розкажіть, у яких рядках листа солдата ви прочитали про його відданість Батьківщині і про почуття до військового обов’язку. (Як за плечима в тебе Батьківщина, небезпеки жодні в світі не страшні.)

—Які склади наголошені у виділених словах? (-ту-, -ю, -чи-)

—Яке з цих слів не можна переносити? (Свою)

—Чому? (Склад з однієї букви переносити в інший рядок не можна.)

—Хто з дівчат хотів би служити в армії і ким?

2.Хвилинка чистопису

Зом’я ий кам’яний

—Запишіть по два слова з цими буквосполученнями і поставте наго-лоси. (Золото, залізо, м’який, полум’я, чистий, рудий)

III.Повідомлення теми й мети уроку

—Сьогодні ми пригадаємо, що вже знаємо про наголошений склад, вчитимемося його визначати. Також ознайомимося зі схемою звуко- буквеного аналізу слів, будемо вчитися правильно вимовляти й писати словникові слова.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Коментоване письмо (вправа 105)

—Прочитайте й запам’ятайте, як вимовляються і пишуться словникові слова.

—Спочатку спишіть слова з наголошеним першим складом, потім — з другим, далі — з третім. Наголошені склади підкресліть. (Дрова, столяр; шофер, дочка, старий, новий; український, одинадцять, чотирнадцять)

—Прочитайте і запишіть правило на с. 47.

2.Звуко-буквений аналіз слова (вправа 108)

—Прочитайте, відгадайте загадку.

—Запишіть відгадку. (Дятел) Підкресліть букву, якою позначено ненаголошений голосний звук.

—Уважно стежте й запам’ятовуйте, як треба проводити звуко-бук- вений аналіз.

1)Вимовте слово вголос. (Добуваю) 

2)Назвіть послідовно всі звуки і побудуйте звукову модель слова. (— О — О — О = О)

3)Поділіть на склади, позначте їх на моделі. (— О І — О І — О І = О)

4)Визначте і позначте наголошений склад (звук). (~ О ~ О ~ 0= О)

5)Запишіть слово.

6)Вимовте окремо голосні звуки. Якою буквою позначено кожний звук? ([о] — о, [у] — у, [а] — а, [у] — ю)

7)Вимовте приголосні звуки. Якою буквою позначено кожний звук? ([д] — д, [б] — б, [в] — в, [й] — ю).

—Тепер завжди звуко-буквений аналіз будемо проводити в такій послідовності, тому постарайтесь її запам’ятати.

3.Фізкультхвилинка

4.Гра «Упізнай слово за наголосом» (вправа 107)

—Я буду називати частину слова без першого звуку, а ви будете нази-вати слово повністю:

(з)олото — (б)олото(п)оля — (в)оля

(с)іно — (к)інона (б)ерезі — на (б)ерезі

(д)очка — (б)очка(д)орога — (д)орога

—Запишіть слова, позначте наголос.

V.Закріплення вивченого матеріалу

1.Бесіда за текстом (вправа 109)

—Прочитайте текст, правильно наголошуючи виділені слова.

—Пригадуєте, де ми бачили багато вишитих рушників? Так, на виставці в Будинку народної творчості. Яких тільки візерунків там не було! Але найбільше вишивальниці в Україні використовували нитки якого кольору? (Червоного і чорного)

—Там і пісню про вишиту сорочку та рушник слухали. У ній спі-вається, що чорний колір — то журба, смуток, а червоний — то любов і кохання. І донині на весіллях, щоб бути щасливими, за народним звичаєм, стають на вишитий рушник.

—Ще раз прочитайте виділені слова, правильно їх наголошуючи.

2.Колективна робота з підручником (вправа 106)

—Прочитайте виразно народну веснянку.

—Що таке веснянка, як ви розумієте? (Весняна народна пісня — закличка для весняної погоди і всієї природи)

—Спишіть перші два рядки пісні.

3.Творча робота в парах (вправа 111)

—Розгляньте малюнки та складіть удвох коротеньку розповідь. (Мама працювала на городі, а син не хотів допомагати. Він поруч розва-жався. Коли ж мама приготувала смачний обід, хлопець першим усівся за стіл. Як тобі не соромно, ледарю!)

—Чи подобається вам поведінка хлопчика?

—Які прислів’я можна застосувати в цій ситуації? (Хто не робить, той не їсть. Як дбаєш, так і маєш. Хочеш їсти калачі — не сиди на печі. Хто як робить, тому так і родить. Один з сошкою, а семеро з ложкою.)

Діти пояснюють зміст кожного прислів’я.

4.Самостійна робота (вправа 110)

VI.Підсумок уроку

—Що нового дізналися сьогодні на уроці?

—Про який народний символ говорили на уроці?

VII.Домашнє завдання