Ураїнська мова 2 клас Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору-міркування «Для чого людині мова?»

Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору-міркування «Для чого людині мова?»

Мета: поповнити, систематизувати, збагатити та уза-гальнити знання дітей про мову як інструмент мислення, спілкування, збереження й передачі інформації тощо; вчити самостійно (усно й письмово), послідовно, логічно, ясно і гарно, лексично й орфографічно грамотно висловлювати власні думки стосовно обговорюваного предмета (конкретно мови); виховувати інтерес до мови, повагу та пошану до рідного слова; формувати мовний, етичний та естетичний етикет; розвивати національне самоусвідомлення.

Обладнання: підручники, довідники, енциклопедії, художня література про мову, малюнки, ілюстрації.

ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент

II.Вступне слово вчителя

Учитель. Багато ми з вами вже дізналися про нашу рідну мову. А чи замислювались ви хоч раз над тим, для чого людині мова? І чому рідна мова людині найкраща, найдорожча за всі інші? Пропоную вам сьогодні обговорити ці дуже важливі питання і знайти на них відповідь. Згода? (Діти погоджуються.)

III.Актуалізація опорних знань

Учитель. На одному з уроків природознавства ми нещодавно говорили, що в світі немає нічого зайвого. Все, що з’явилося на світ,— з’явилося закономірно. Пригадаймо, коли і як з’явилася мова.

Діти. Мова з’явилася за часів палеоліту і була однією з причин, що відокремила людину від тваринного світу. На певному етапі розвитку стало неможливим спілкування без мови. Мова — це закономірний крок розвитку людства, плід цього розвитку. Людина заговорила...

Учитель. Доведіть, що людині вже неможливо було обійтися без мови.

Діти наводять приклади необхідності мови:

—з метою розділити обов’язки між членами родини, домовлятися про хід рибалки чи полювання, вибрати з-поміж усіх керівника групи тощо;

—обсяг інформації збільшувався, і вже неможливо було передати його за допомогою жестів, міміки, звуконаслідування;

—розширювався ареал поселень людей, що також сприяло появі більш ефективного спілкування — мовного. Люди розселилися по всій Землі;

—пізніше, поруч з усним мовленням, що теж вже не могло задоволь-нити запити людей, виникає письмове мовлення.

Учитель. Як спочатку писали люди?

Діти. Спочатку давні люди оволоділи піктографічним письмом — малюнковим. На скелях, на кам’яних брилах писали вони свої перші твори, вірніше — малювали.

Пізніше з’явилися піктограми, ієрогліфи, ще пізніше — літери і,врешті-решт, алфавіт (абетка). 

Учитель. А хто її створив?

Діти. Створили її видатні вчені Кирило та Мефодій. І назвали її на честь старшого брата — кирилицею. Нею і почали користуватися слов’яни.

Учитель. А зараз ми теж користуємося кирилицею?

Діти. Ні, кирилиця була важкою для навчання і поступово спрощу-валась. Тепер ми користуємося абеткою.

Учитель. То для чого ж людині мова, зрозуміли?

Діти. За допомогою мови людина пізнає своє минуле, отримує знання, пізнає світ, спілкується з іншими людьми, прогнозує майбутнє. (Обґрунтовують свої думки.)

Учитель. Яка мова найважливіша? Чому?

Діти. Звичайно, рідна. Дитина засвоює її з молоком матері. Нею ми спілкуємося, мислимо, навчаємося. Всі, хто оточують нас, говорять нею; нею написані наші улюблені книжки, підручники; нею ми листуємось з друзями; дізнаємося про наше минуле, родовід тощо.

Учитель. Правильно, діти. Кожна мова, як у дзеркалі, відображає національну суть того народу, що її створив. І у ній, як у дзеркалі, висвітлюється душа народу, його традиції, обряди.

Мова кожного народу несе його характерні риси. Мова українця різ-ниться від мови росіянина, француза, німця, бо в них різні характери, погляди на життя.

Вчені світу переконливо довели, що саме наша мова наймелодійніша, найблагозвучніша. Широка, як наші степи, пісенна, як краса довкілля України.

Спробуємо, любі мої, довести, що мова потрібна людині, як повітря. Заплющте на хвилинку очі, дослухайтесь свого серця: чому так необхідна мова людям, людству або конкретній людині? Пригадайте все, про що ми щойно говорили. А тепер спробуйте викласти свої думки на папері, але так, щоб ваша любов, повага до мови звучала у кожному слові, рядку, реченні вашого твору-роздуму, твору-міркування.

!V. Складання твору-роздуму

Учні працюють над складанням твору. Доцільно перед початком роботи нагадати про особливості побудови твору взагалі та твору- міркування зокрема.

Троє-четверо учнів зачитують свої твори класу. Діти аналізують про-слухані твори.

V.Підсумок уроку

Учитель. Ну як, на вашу думку, ми довели, що без мови сучасне існування людства неможливе?

Діти. Так.

Учитель. Багато мов на світі існує. Є мертві мови, бо вже немає на світі ані країн, де їх створили, ані народів, що їх створили. А є зовсім нові сучасні мови, комп’ютерні і навіть космічні. Так, не дивуйтеся! Незвичне зашифроване послання доставив космічний корабель у космічні простори Всесвіту. Раптом і там теж живуть люди?! Поспілкуємося?

VІ Домашнє завдання

Учитель. Пам’ятаєте, я розповідала вам, що і діти можуть ство-рювати власні мови. Спробуємо? Можливо, хтось із вас стане винахідником єдиної літературної мови Землі. А чом би й ні? Власне, треба лише дуже захотіти й постаратися. Саме таке незвичне домашнє завдання ви й отримаєте сьогодні. А результати своєї дослідницької роботи презенту-ватимете на наступному уроці. Успіхів вам!