Українська мова 2 клас Тема. Наголос. Наголошений склад. Складотворча роль голосних звуків

Тема. Наголос. Наголошений склад. Складотворча роль голосних звуків

Мета: поглибити знання учнів про наголос і склад; виділити складотворчу роль голосних; удосконалювати вміння учнів розпізнавати наголошені й ненаголошені склади; виховувати патріотичні почуття.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 92)

—Як говорить поетеса про зимовий день, про сніг? (Днина чудовая. Сніг, наче срібло, блищить.)

—Назвіть букви, які підкреслили у виділених слова. (І, а, е, и, о)

—Які звуки вони позначають? (Голосні звуки [і], [а], [е], [и], [о])

2.Хвилинка чистопису

Гол соло голос

—Поставте наголос в цих словах. Поділіть їх на склади. Назвіть наголошені.

III.Повідомлення теми й мети уроку

—Сьогодні ми будемо поглиблювати свої знання про наголос, поділ на склади і перенос із рядка в рядок. Також дізнаємося, який склад називається наголошеним і чому. Переконаємося в тому, що у слові стільки складів, скільки в ньому є голосних.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Бесіда (вправи 99, 100)

—Прочитайте назву свята. (23 лютого — День захисника Вітчизни)

—Що ви про нього знаєте?

—Це свято відзначається уже понад 90 років. Але називалося воно по-різному. Раніше його називали...

—Хто знає? (День Радянської армії)

—День Радянської армії та Військово-Морського флоту. Цей день відзначали урочисто не тільки воїни, а й усі люди. Ті, хто служив в армії, пишалися цим. Нині це свято називають Днем захисника Вітчизни і вшановують усіх, хто боронить мир і спокій нашої держави.

—Тож кого називають захисником Вітчизни?

—Прочитайте про це вірш у вправі 100.

—Складіть схему першого речення. (.)

—Спишіть виділені слова, поділяючи їх на склади. (Я-се-ни, сто-ять, сво-є-ї)

—Скільки складів і скільки голосних звуків у кожному слові? (3-3, 2-2, 3-3)

—Прочитайте склади, позначені однією буквою. (Я, є, ї)

—Які звуки ними позначені? ([йа] — я, [йе] — є, [йі] — ї)

—Прочитайте і запам’ятайте правило на с. 44. Наведіть приклади.

(Шко-ла — 2, ко-ле-са — 3, три-во-га —3, чем-пі-о-нат — 4)

ОООООООО оооо 

2.Робота з підручником (вправи 101, 102)

—Прочитайте виразно вірш.

—Про кого ви прочитали? Які слова вам незрозумілі?

—До яких назв військовослужбовців ви зможете дібрати спільно- кореневі слова? Запишіть за зразком. (Зв’язківці — зв’язок, мінери — міна, прикордонники — кордон, десантники — десант, танкісти — танк, моряки — море, артилеристи — артилерія)

—Спишіть рядки вірша, які виражають головну думку.

(В них — обов’язок високий: берегти наш мир і спокій.)

—Знайдіть у записаному тексті двоскладове слово (спокій); трискла-дові (високий, бігтигти); чотирискладове (обов"язок), поділіть їх на склади, відокремивши кожний дужками знизу.

—Який склад у кожному слові наголошений?

—Прочитайте і запам’ятайте правило, що на с. 45.

V.Закріплення вивченого матеріалу

1.Самостійна робота (вправа 103)

—Які склади наголошені? (-йор, -вий, -йом)

—Як ви поділите ці слова для переносу? (Ма-йор, бо-йовий, бойо-вий, при-йом)

2.Гра «На якому складі наголос?»

—Я називатиму слова, а ви показуватимете на пальцях, який склад наголошений. Будьте уважні! Важливо не тільки швидко, а й правильно виконати завдання.

(Лійка (1), доріжка (2), ветеран (3), сокіл (1), берег (1), лимон (2), пенсіонер (4), термометр (2), дружба (1), синьо (1), переконатися (4), самостійно (3).)

VI.Підсумок уроку

—Як визначити кількість складів у слові? (За кількістю голосних звуків)

—Який склад називається наголошеним? (Склад, який вимовляється з більшою силою голосу)

—Поділіть на склади назву свята, яке відзначається в Україні 23 лютого. (День за-хи-сни-ка Ві-тчи-зни)

VII.Домашнє завдання