Українська 2 клас Тема. Голосні звуки. Позначення їх буквами на письмі. Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу). Перенос слів із буквосполученням йо. Вимова і правопис слів обрій, горизонт, виднокруг

Тема. Голосні звуки. Позначення їх буквами на письмі. Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу). Перенос слів із буквосполученням йо. Вимова і правопис слів обрій, горизонт, виднокруг

Мета: з’ясувати спосіб творення голосних звуків і позначення їх на письмі буквами я, ю, є, ї; сформувати вміння визначати кількість складів за кількістю голосних звуків; вчити правильно переносити із рядка в рядок слова з буквосполученням йо; навчити правильно вимовляти й писати слова обрій, горизонт, виднокруг.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 87)

Прочитайте записані за алфавітом утворені слова з коренями -чер-, -дит-, -дуб-, -чит-.

—Які ви склали з ними речення?

2.Хвилинка чистопису а е и і о у я ю є ї

—Запишіть буквений ряд. Скільки тут букв? (Десять)

—Що ви знаєте про них? (Позначають голосні звуки)

—Доберіть слова, щоб написані букви позначали наголошені звуки. (Сосна, небо, риба, літо, озеро, суп, яблуко, юшка, Єва, їжа)

—Назвіть наголошені звуки. ([а], [е], [и], [і], [о], [у], [е], [і])

—Скільки тут різних звуків? (Шість: [а], [о], [у], [е], [и], [і])

—Ви, напевно, здогадалися, що це всі голосні звуки української мови.

III.Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

—Ще в 1 класі ми ознайомилися з голосними звуками української мови і буквами, що їх позначають. Таких звуків, дійсно, шість, а букв — десять. Сьогодні ж ми з’ясуємо, коли букви я, ю, є, ї позначають два звуки, а коли — один, як переносити слова з буквосполученням йо, як правильно писати слова виднокруг, горизонт та обрій і що вони означають.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Колективне складання звукових моделей слів. Пошукова робота

—Складіть звукові моделі слів, виходячи до дошки ланцюжком.

Вишняяблукомаяк

-о -=о= о—о - о - о = о -

малюнокюртамалює

-о=о - о - = о—о- о = о = о

синєЄвамоє

-о=о= о - о- о = о

солов’їїжапоїзд

-о - о -=о = о - о- о = о—

—Розгляньте слова першого рядка і скажіть, яка літера повторюється. (Літера я) 

—Які звуки вона позначає в цих словах? ([а], [йа], [йа])

—А чим цікавий другий рядок? (У словах повторюється литера ю, яка позначає звуки [у], [йу], [йу].)

—А в третьому? (Літера є позначає звуки [е], [йе], [йе].)

—Що ви помітили? (У першому стовпчику літери я, ю, є познача-ють один звук, а в другому і третьому — по два.)

—Пильно придивіться, коли так відбувається. (Я, ю, є позначають два звуки, коли стоять на початку слова або після голосного.)

—Правильно, діти. Інакше кажучи, букви я, ю, є позначають два звуки, якщо стоять на початку складу: чи-та-[йе], сво-[йа], спі-ва-[йу].

—А що ж із четвертим рядком слів? (Там повторюється літера ї, котра завжди позначає два звуки [йі].)

—Отож, літера ї (де б не стояла) — на початку, в середині чи в кінці слова — завжди позначає два звуки — [йі].

2.Колективна робота з підручником (вправа 90)

—Прочитайте слова, протяжно вимовляючи останній голосний звук, і запишіть букву, якою він позначений.

—Який висновок можна зробти? (Голосних звуків в українській мові — 6, а букв на їх позначення — 10.)

—Прочитайте правило на с. 41 і запам’ятайте його.

3.Словникова робота

—Чи знайомі вам слова обрій, горизонт, виднокруг?

—Прочитайте їх у рамочці на с. 40.

—Ці три слова означають простір, який постає перед очима. Особливо цікаво спостерігати це на відкритій місцевості, тобто в полі, на морі, коли видно, де нібито земля сходиться з небом.

—Складіть із цими словами речення й запишіть. (Сонце сідає за обрій. На горизонті видніється рідне місто. Пташки вже відлетіли за виднокруг.)

—Слова обрій, горизонт і виднокруг... (близькі за значенням).

4.Фізкультхвилинка

5.Коментоване письмо (вправа 96)

—Прочитайте слова. Вимовте всі звуки і назвіть букви.

—Якими буквами позначається сполучення звуків [йо]? (Йо)

—Поділіть слова для переносу. (Ра-йон, Йо-сип, га-йок)

—Наведіть власні приклади. (Бо-йо-вий, ма-йор, га-йо-чок)

—Прочитайте друге правило на с. 42. Запам’ятайте його.

V.Закріплення вивченого матеріалу

Самостійна робота за варіантами (вправа 97)

—Прочитайте слова і знайдіть ті, які можна пов’язати за змістом. Запишіть утворені словосполучення. Підкресліть буквосполучення йо.

—Поділіть для переносу слова гайові, серйозна. (Га-йо-ві, сер-йоз-на)

VI.Підсумок уроку

—Скільки голосних звуків в українській мові і які? (Шість: [а], [о], [у], [е], [и], [і])

—А букв, які позначають ці звуки на письмі? Назвіть їх. (Десять: а-я, у-ю, е-є, і-ї, и, о).

—Коли букви я, ю, є, ї позначають два звуки? (На початку складу)

—Яка буква завжди позначає два звуки? (Буква ї)

—Як треба переносити слова з буквосполученням йо? (При переносі з рядка в рядок йо не можна розривати: йо-му, ба-йок, га-йо-чок.)

VII.Домашнє завдання