Українська мова 2 клас Тема. Звуки і букви. Алфавіт. Складання речень

Тема. Звуки і букви. Алфавіт. Складання речень

Мета: дати уявлення про роль звуків у розпізнаванні лексичного знання слів; розвивати вміння розрізняти звук і букву; поглиблювати знання учнів про звуко- буквений склад слів; виховувати чіткість у мовленні, акуратність.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Аналіз перевірної роботи за темою «Корінь слова. Спільно- кореневі слова»

1.Робота над помилками

2.Виконання аналогічних завдань

III.Актуалізація опорних знань

Хвилинка чистопису. аз буки альфа віта а бе

—Запишіть зразки і прочитайте склади.

—Які слова нагадують вони? (Азбука, алфавіт, абетка)

—Що означають ці слова? (Сталий порядок розташування усіх літер певної мови)

—Розкажіть український алфавіт.

IV.Повідомлення теми й мети уроку

—Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з українським алфавітом. Пригадаємо все те, що знаємо про нього з першого класу. Також вчити- мемося складати звукові моделі слів, проводити звуко-буквений аналіз.

V.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Відгадування загадки (вправа 77)

—Відгадайте загадку.

З к дерева захищає

іна них вона завжди.

З н звірятко заховає,

коли треба, від біди. (Кора — нора)

—Із яких звуків складається перше слово — відгадка? ([к], [о], [р], [а])

—А друге? ([н], [о], [р], [а])

—Які звуки в них однакові? ([о], [р], [а])

—А які розрізняють значення слів? ([к] — [н])

—Який висновок можна зробити? (Спотворювати звуки у словах не можна.)

—Дійсно, кожний звук у слові має своє важливе значення. Тому їх треба вимовляти чітко й правильно, бо, спотворивши навіть один звук у слові, ви вимовите слово з іншим значенням. А це зашкодить розумінню тієї інформації, яку ви хочете передати. 

—Наведіть приклади слів, схожих за звуковим складом. (Гриб — грип, зуб — суп, гора — кора — нора — пора, гілка — білка, піч — ніч — річ, кіска — кізка)

2.Колективна робота з підручником (вправа 78)

—Прочитайте слова вголос.

—Додайте один звук на початку або в кінці слова так, щоб утворилося слово з іншим значенням. (Линок — млинок, луг — плуг, кран — екран, буря — буряк, буква — буквар, база — базар)

—Запишіть слова парами. Підкресліть букву, за якою розрізняються значення слів у парі.

—Чим розрізняються слова у парі під час вимови? (Звуками)

—А на письмі? (Буквами)

3.Гра «Звук і буква»

—Один учень чітко вимовляє звук, а інший — називає відповідну букву. ([д] — «де», [ш] — «ша» і т. ін.)

—Відкрийте орфографічні словники на сторінці з алфавітом і ще раз прочитайте ті букви, у назвах яких були допущені помилки.

VI.Закріплення вивченого матеріалу

Коментоване письмо (вправа 81).

—Прочитайте речення.

—Вимовте звуки кожного слова, а потім, переставивши їх, утворіть інше слово. (Курча — круча, рис — сир, кури — руки)

—Запишіть утворені слова за алфавітом. (Круча, кури, курча, рис, руки, сир)

—Складіть з одним зі слів речення і запишіть його. (Кури на подвір’ї дзьобали зерно.)

VII.Підсумок уроку

—У чому ж полягає різниця між звуком і буквою? (Звуки ми вимов-ляємо й чуємо, букви — пишемо й бачимо.)

—Щоб не плутати значення слів через один спотворений звук, що треба робити? (Треба чітко вимовляти всі звуки у слові, щоб не спотво-рювати його значення.)

VIII.Домашнє завдання