Українська мова 2 клас Тема. Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови

Тема. Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови

Мета: закріплювати знання про іменники, прикметники, дієслова (без зазначення термінів); добирати спіль- нокореневі слова, що належать до різних частин мови, визначати в них корінь; розширювати лексичний запас учнів; виховувати шанобливе ставлення до народних символів України.

Обладнання: заготовки для виконання вправи 64.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань учнів та мотивація навчання

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 60)

—Прочитайте, як ви замінили кожний вислів одним словом. (Служити, косити, рибалити, дарувати, лікуватися, голосувати)

—Назвіть корені у споріднених словах.

—Як ви поділили для переносу слова нести і здіймати?

—Що називають коренем?

—Які слова є спільнокореневими?

—Як правильно визначити корінь?

2.Хвилинка чистопису

ол ов яч листячко

—Доберіть слова з цими буквосполученнями. (Голова, солома, сова, стовп, морячка, бурячок)

—Назвіть споріднені слова до слова морячка. Визначте в них корінь. (Море, морський)

III.Повідомлення теми й мети уроку

—Сьогодні навчимося добирати споріднені слова, що називають ознаки, предмети та їх дії. Також пригадаємо назви місяців і зробимо висновок, як вони отримали свої назви.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Колективна робота (вправа 61)

—До поданих назв дій доберіть назви предметів та назви ознак. (Розум іти — розум, розумний; теплішати — тепло, теплий; світити — світло, світлий; зеленіти — зелень, зелений)

—Запишіть за зразком і визначте корені слів.

2.Коментоване письмо (вправа 62)

—Прочитайте. Виділені слова замініть спільнокореневими і запишіть. Визначте корені слів.

3.Робота з віршем (вправа 63)

—Прочитайте вірш й знайдіть слова — назви дій.

—Як ви розумієте значення цих слів?

—Випишіть парами спільнокореневі слова.

—До яких слів у вірші немає спільнокореневих?

—Назви ще яких місяців можна пояснити за допомогою споріднених слів? 

4.Фізкультхвилинка

5.Гра «Зниклі місяці» (вправа 64)

—Візьміть заготовки, які лежать у вас на партах, і допишіть корені слів так, щоб утворилися назви місяців.

—Яких місяців серед записаних немає? (Лютий, листопад)

—Який місяць зиму починає, а який — кінчає? Запишіть відповідь за схемою

Грудень, а.

6.Самостійна робота (вправа 65)

—Яка відмінність у значенні слів лівого і правого стовпчиків?

—Спишіть і позначте у словах корінь.

7.Колективна робота (вправа 66)

—До поданих слів — назв предметів допишіть спільнокореневі слова — назви дій та назви ознак.

—З яким словом — назвою предмета можна сполучити всі три назви ознак?

—Що ви можете розказати про розповідні, питальні й спонукальні речення?

V.Закріплення вивченого матеріалу

1.Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 67)

2.Колективна робота (вправа 68)

—Прочитайте вірш мовчки й підготуйтеся до виразного читання.

—З чого видно, що тополі тяжко жилося в чужому краю, що їй дуже хотілося повернутися в Україну?

—Тополя — це рослина, яка символізує Україну. А які ще символи нашої держави ви знаєте?

—Про інші народні символи України ви дізнаєтесь у ході виконання домашньої вправи. Пам’ятайте, що наше ставлення до них повинне бути шанобливим.

—Знайдіть і виразно прочитайте питальні й спонукальні речення.

—Випишіть з вірша пестливі назви предметів. До виділених слів доберіть і запишіть спільнокореневі.

3.Робота з віршем (вправа 70)

—Вивчіть вірш напам’ять.

—Правильно запишіть слово, в якому пропущено букву. Доберіть до нього спільнокореневі слова, що відповідають на питання хто? та який?

VI.Підсумок уроку

—Що називається коренем слів?

—Які слова є спорідненими до слова праця? Визначте в них корінь.

—Які символи України ви знаєте?

—Що ви пригадали сьогодні про розповідні, питальні та спонукальні речення?

VII.Домашнє завдання