Українська мова 2 клас Тема. Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів

Тема. Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів

Мета: учити спостерігати за однаковим написанням коренів у споріднених словах; формувати вміння виділяти корінь у спільнокореневих словах; розвивати спосте-режливість; виховувати увагу й наполегливість.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 55)

—Прочитайте текст, який ви записали.

—Назвіть споріднені слова і корінь у них. (Лось, лосиха, лосеня)

—Яке речення з тексту відповідає цій схемі?

(З чагарників до озера пробиралася сім’я.)

2.Хвилинка чистопису

да дій во

—Запишіть ці склади.

—Утворіть із них слова і перевірте, чи є вони спорідненими.

—Чому ви так думаєте? (Вода і водій не є спорідненими словами, бо значення коренів різне. У слові вода корінь вод, пов’язаний у споріднених словах із водою: водичка, водяний. А у слові водій корінь вод — пов’язаний із водінням: водити, проводити, доводити, заводити, відводити.)

III.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Колективна робота з підручником (вправа 56)

—Запишіть слова літо і літак. Позначте в них спільну частину і скажіть, чи є ці слова спорідненими. Чому?

—Прочитайте додатковий теоретичний матеріал на с. 28.

—З’ясуйте, які з поданих нижче слів є спорідненими. (Літо — літечко, вода — водичка, літати — літак, голуб — голубчик, гора — Торіти)

—Спишіть парами лише споріднені слова й позначте в них корінь.

—У яких словах спільні частини тільки звучать і пишуться однаково, але значення мають різне? (Гора — горіти)

2.Робота з картками за варіантами

—Із групи слів виберіть спільнокореневі та визначте корінь.

Дорогий, дорога, подорожник, придорожний.

Сніжинка, сніжний, підсіїжник, пролісок.

Син, синій, синець, синівська, спросоння, сон, синок, сонний.

3.Фізкультхвилинка

4.Творча робота (вправа 57)

—Розгляньте малюнки і запишіть назви зображених предметів у три стовпчики.

ГодинникШпаківняГолубник 

—Чому ці предмети так називаються? (Годинник показує час, тобто години; шпаківня — житло шпаків; голубник — будиночок для голубів.)

—Доберіть до кожного слова спільнокореневі і запишіть їх.

(Година, годинонька, годинникар, годинничок, годинка; шпак,

шпачок, шпаченя, шпачиха; голуб, голубок, голуб’ятко, голуб’я)

—Позначте у словах кожного стовпчика корінь (спільну частину).

IV.Закріплення вивченого матеріалу

1.Самостійна робота (вправа 58)

—Прочитайте і спишіть вірш.

—На які питання відповідають виділені слова і що вони називають? (Яснесенький, тихесенький, малесенький — який?, називають ознаку предмета.)

—Користуючись поясненням у додатковому теоретичному матеріалі на с. 29, визначте корінь у словах яснесенький, малесенький. (Яснесенький — ясний, ясно; малесенький — малий, маленький, мало)

2.Гра «Хто більше?» (вправа 59)

—Доберіть спільнокореневі слова — назву предмета, назву ознаки і назву дії — з коренем зим. (Зима, зимонька, зимка, зимівля, озимина; зимній, зимовий, зимувати, дозимувати, перезимувати)

—Визначте переможців!

V.Підсумок уроку

—Які слова є спорідненими?

—Чи достатньо тільки однакового написання коренів, аби вважати слова спільнокореневими?

—Наведіть приклади споріднених слів. Який у них корінь?

—Чому слова горе і гора не є спорідненими?

—А сніг і сніжок? Чому?

—Що треба зробити, щоб правильно визначити корінь у словах?

VI.Домашнє завдання