Українська мова 2 клас Тема. Корінь слова. Спільнокореневі слова

Тема. Корінь слова. Спільнокореневі слова

Мета: формувати в учнів уявлення про спільнокореневі слова, корінь на основі споріднених слів; розвивати вміння виділяти споріднені слова та виділяти в них спільну частину; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати вміння спостерігати, аналізувати, зіставляти; виховувати акуратність, уважність у роботі.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Мотивація навчальної діяльності

1.Хвилинка чистопису

клю ий чик чов

—Чи можете ви утворити слова з цих буквосполучень? (Ключ, ключик, ключовий)

—Ці слова і стали своєрідним ключиком до нашої роботи на сьогод-нішньому уроці. Ми дізнаємося, як називаються низки слів, подібні до щойно утворених. Спробуйте самі творити і знаходити причину об’єднання таких слів. У цьому нам допоможуть і підручник, і таблиця.

III.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Робота з підручником (вправи 50 і 51)

—Розгляньте малюнки й доберіть із довідки підписи до них. Запишіть слова у тому порядку, в якому подано малюнки. (Клен, кленок, кленовий листок)

—Поміркуйте, від якого слова утворені слова кленок і кленовий листок. (Від слова клен)

—Чи можна вважати ці слова родичами, спорідненими? (Так, бо кленок — це маленький клен, кленове листя — це листя з клена.)

—Знайдіть у записаних словах спільну (однакову) частину і позначте її зверху дужкою.

—Так от, спільна частина клен і робить ці слова спорідненими. А сама вона називається коренем, споріднені слова ще називаються спільнокореневими. Спробуйте навести свої приклади. (Липа, липка, липовий; стіл, столик, столяр; риба, рибка, рибалка, рибалити)

—Що ж таке корінь? Що ми позначаємо дужкою? (Спільна частина споріднених слів, яку ми позначаємо дужкою)

—Які слова є спільнокореневими? (Слова, у яких спільний корінь і за написанням, і за значенням, є спільнокореневими.)

—Прочитайте слова у вправі 51.

—Чи є серед них споріднені? Чому ви так вважаєте? (Гуска, гусочка, гусеня, гусак, бо в них корінь гус.)

—А чому решта слів не є спорідненими з названими словами? (Бо в словах курча і шпак немає спільної частини гус.)

—Запишіть тільки споріднені слова й позначте в них дужкою корінь. 

2.Ознайомлення з правилом (С. 26)

—Прочитайте правило і запам’ятайте його.

3.Фізкультхвилинка

IV.Закріплення вивченого матеріалу

1.Самостійна робота (вправа 52)

—Спишіть слова і позначте в них спільну частину — корінь. (Рід, рід ний, рідненька, споріднені, поріднилися)

2.Робота з таблицею

—Прочитайте слова. (Гай, гайок, гайочок, гайовий)

—Чи можна їх назвати спорідненими? Чому? (У них спільний корінь гай)

—Складіть і запишіть речення з одним із цих слів. (Шумить густий зелений гай.)

—Запишіть споріднені слова і позначте в них корінь. (Лис, лисиця, лиска, лисеня, лисячий; трава, травичка, трав’яний, травень; береза, березовий, березень)

3.Робота в парах (вправа 53)

—Прочитайте і запам’ятайте скоромовки. Позмагайтесь зі своїм сусідом по парті, хто промовить їх швидше і без помилок.

—Як ви зрозуміли другу скоромовку?

—Запишіть скоромовки по пам’яті й перевірте написання одне в одного.

—Знайдіть у кожній скоромовці спільнокореневі слова й позначте в них спільну частину.

4.Гра «Ланцюжок споріднених слів»

Кожна група отримує слово, до якого треба дібрати споріднені слова. Виграють ті учні, чия група правильно добере найбільшу кількість слів.

Вода водичка водиця водяний водяник

Рука рукав рукавиця рукавчик рукавичка

—Доберіть спільнокореневі слова до слова рука.

—Що ви помітили? (Так, дійсно корінь рук = руч, бо всі ці слова за значенням пов’язані з рукою, лише в корені відбулося чергування к-ч. Про це ви більше дізнаєтеся пізніше.)

V.Підсумок уроку

—Що нового ви дізналися на уроці?

—Що таке корінь?

—Які слова називаються спорідненими?

—Наведіть приклади.

VI.Домашнє завдання