Українська мова 2 клас Тема. Написання службових слів окремо від інших. Вживання службових слів за змістом речення. Навчальне аудіювання за текстом «Пелюстка і квітка»

Тема. Написання службових слів окремо від інших. Вживання службових слів за змістом речення. Навчальне аудіювання за текстом «Пелюстка і квітка»

Мета: вчити учнів доречно вживати службові слова в реченнях; формувати навички правильної вимови службових слів і їх написання з іншими словами; удосконалювати навички роботи над реченням; вихо-вувати доброту, чуйність, співчуття; формувати вміння слухати й сприймати тексти після першого прочиту-вання.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 45)

—Зачитайте, як ви зв’язали кожну пару слів за допомогою службового слова. (Пароплав у морі; автомобіль на дорозі; міст через річку; хмара в небі; вугілля під землею; гриб під деревом)

—Які речення з утвореними словосполученнями ви склали?

—Чи всі службові слова ви писали окремо від інших слів? (Так, бо це слова, тому їх треба писати окремо одне від одного.)

2.Хвилинка чистопису

Під за над від перед до

—Запишіть ці слова. Доберіть до них такі слова, щоб вийшли пари з протилежним значенням. Наприклад, з портфелем — без портфеля. (Під кущем — над кущем; за школою — перед школою, від бабусі — до бабусі)

—Як ви писали службові слова? (Окремо від інших слів)

III.Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми

й мети уроку

Гра «Спіймай службове слово»

—Я буду проказувати речення, а ви оплесками у долоні ловитимете службові слова.

(У лісі під ялинкою жив заєць @ зайчихою. лісом, (за пралісом золота діжа сходить.

(Над нашою хатою пролетіли журавлі.

Молодші школярі йдуть (дд) школи (з( радістю.

—Отже, сьогодні ми будемо знаходити в реченнях службові слова й правильно їх писати разом з іншими. З’ясуємо, чи дійсно службові слова необхідні в нашій мові. Також будемо вчитися аудіювати тексти.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

Колективна робота з підручником (вправа 46, 47).

—Прочитайте казку «Зайчик і Місяць».

—Подумайте, від чого стало тепло Зайчикові. Чи справді промені Місяця були теплими? (Зайчикові стало тепло від співчуття Місяця, від того, що в копі соломи Зайчик зігрівся. А промені Місяця не дають тепла.) 

—Чим Місяць допоміг Зайчикові? (Своєю чуйністю він, підказав Зайчикові, що можна сховатися й зігрітися у копі соломи.)

—Визначте в тексті зачин і кінцівку.

—Випишіть спонукальні речення. (Місяцю, любий, погрій мене своїми променями. Іди полем, полем. Прямуй до високого стогу соломи.)

—Прочитайте вголос речення, в яких є слова ввічливості, звертання. (Місяцю, любий, погрій мене своїми променями. — Звертання Місяцю, любий. Спасибі, любий Місяцю. — Слово ввічливості спасибі; любий Місяцю — звертання.)

—Вставте у вправі 47 замість крапок службові слова і все запишіть. (Повиває (звідки) з лугу; сів (де?) під кущем; прямуй (куди?) до стогу; зарився (куди?) в солому; усміхається (до кого?) до Місяця.)

—Звірте свою роботу із виконаним завданням на дошці й виправте помилки.

V.Закріплення вивченого матеріалу

1.Самостійна робота (вправа 48)

2.Робота з картками

—Зараз ви одержите картки, на яких написані самостійні слова, а також набір службових. До кожного самостійного треба дібрати службове. Картки — за двома варіантами.

Iваріант: (на) полі, (на) дереві, (у) лісі, (під) дубом, (за) селом, (до) міста, (через) річку, (без) турбот, (біля) озера.

IIваріант: (за) обрієм, (від) бабусі, (над) ставком, (з) каші, (під) стільцем, (біля) печі, (на) столі, (у) відрі.

Виконайте роботу й обміняйтесь зошитами із сусідом по парті для перевірки. Якщо є непорозуміння, запитуйте у всього класу.

VI.Навчальне аудіювання. Перевірка аудіативних умінь

«Пелюстка і квітка» (Дівакова І. Аудіювання на уроках читання у 2-4 класах. — 2-е вид., перероб. — Тернопіль: Підручники посібники, 2003. — 48 с. — С. 7-8).

VII.Підсумок уроку

—Навіщо ми використовуємо службові слова? (Для зв’язку само-стійних слів у реченні)

—Наведіть приклади. (Діти гралися майданчику. — Діти гралися на майданчику.)

—Як пишуться службові слова? (Окремо)

VIII.Домашнє завдання