Українська мова 2 клас Тема. Поняття про службові слова, їх роль у реченні. Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні. Навчальний діалог

Тема. Поняття про службові слова, їх роль у реченні. Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні. Навчальний діалог

Мета: дати учням уявлення про службові слова та їх роль у реченні; формувати навички правильно вимовляти їх та писати окремо від інших слів; вчити складати текст з деформованих речень, вести діалог; виховувати любов до природи та обережність у поводженні на дорогах.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку

—Прочитайте вірш, записаний на дошці:

Жив (на) світі дід Василь.

(У) кисіль він сипав сіль.

Цукор клав (у) холодець,

(а) (у) чай — жовтки (з) яєць.

Був дідусь наш (не) дивак,

(а) робив це просто так,

(а) робив це все (для) штуки,

(щоб) сміялися онуки.

В. Бичко

—Що ви помітили? (У вірші пропущені слова.)

—Вставте їх і прочитайте, що вийшло.

—Хто знає, як називаються такі слова? (Службові)

—Сьогодні ми й поговоримо про службові слова: чому вони так нази-ваються, яка їх роль у реченні. Також сьогодні ми вчитимемося скла

¬дати текст із деформованих речень і вести діалог.

III.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Колективна робота з підручником (вправа 37)

—Прочитайте речення.

—Яке речення відповідає даній схемі?

(Маленький зайчик вискочив на узлісся.)

—Запишіть його.

—Скільки слів у записаному реченні? (П’ять)

—Назвіть кожне слово окремо і поставте до кожного з них питання. (Маленький — який?, зайчик — хто?, вискочив — що зробив?, на узлісся — на що?)

—До якого слова в реченні не можна окремо поставити питання? (На)

—Підкресліть його.

—Знайдіть у другому реченні слово, до якого не можна окремо по-ставити питання. (Б) 

—Тож чи до всіх слів у нашій мові можна ставити питання? (Є слова, до яких питання поставити не можна.)

—А чи можна обійтися без цих слів у реченні? (Звичайно, ні!)

2.Хвилинка чистопису

За До Під Без

—Запишіть слова і з одним із них складіть речення. (За нашою школою великий стадіон.)

—Спробуйте до нього поставити питання.

—Дійсно, це зробити не можна, бо це слово. (Службове. І за, без, під — теж службові слова.)

3.Коментоване письмо (вправа 38)

—Прочитайте речення. Знайдіть слова, до яких не можна поставити питання.

(Діти читають речення, ставлять до кожного слова питання, потім записують речення у зошит. Необхідні слова підкреслюють.)

—Слова, до яких не можна поставити питання, називають службовими. Як ви думаєте чому? (Бо вони служать для зв’язку інших слів у реченні.)

4.Фізкультхвилинка

IV.Закріплення вивченого матеріалу

1.Самостійна робота (вправа 42)

—Прочитайте і спишіть словосполучення.

—За допомогою яких слів зв’язані між собою виділені слова?

—Підкресліть службові слова. (На, в, з, від, до, й, але)

2.Навчальний діалог (вправа 39)

—Прочитайте діалог.

—Прочитайте діалог за особами.

—Спробуйте в парах передати розмову, не користуючись текстом.

—Випишіть із тексту службові слова.

—Чому батьки не пускають Андрійка на ковзанку? (Бо це через дорогу, по якій цілий день сновигають машини.)

—Як треба переходити дорогу? (Дуже уважно стежити, щоб не по-трапити під колеса. А краще — з дорослими.)

V.Підсумок уроку

—Як називають слова, до яких не можна поставити питання? (Службові слова)

—Чому? Наведіть приклади. (Часто без них не можна скласти речення. Бо службові слова служать для зв’язку слів.)

(Перелітні птахи повернулися з вирію. Я відвів молодшу сестричку до бабусі. Олівець закотився під стіл.)

VI.Домашнє завдання