Математика 2 клас Усне додавання і віднімання у межах 100 зпереходом черезрозряд

Усне додавання і віднімання у межах 100 зпереходом черезрозряд

Мета: повторити усне додавання і віднімання у межах 100 з переходом через розряд; удосконалити вміння розв’язувати прості і складені задачі; розвивати увагу, навички самоконтролю; виховувати працьовитість

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 154–155, завдання 1041; 1042)

Завдання 1041

— Скільки горщиків на третій полиці?

Завдання 1042

— Прочитай виписані вирази і їх значення.

2. Усна лічба

1) Робота за таблицями.

Доданок 3456Зменшуване5175

Доданок 3745Від’ємник2843

СумаРізниця

2) Гра «Потяг».

Кожному ряду дають картки з однаковим завданням. У картці записані числа, але немає знаків. Учні по одному прикладу виконують завдання.

32 4 3 = 24 (:, •) 5 7 25 = 60 (•, + )

62 22 5 = 8 (–, : ) 99 19 20 = 100 (–, + )

17 23 5 = 8 (+, : ) 5 9 25 = 70 (•, + )

3) Розташуйте задані приклади в порядку збільшення другого доданку.

а) 5 + 56 = б) 5 + 26 = 

в) 5 + 46 = г) 5 + 66 = 

д) 5 + 36 = 

— Чому дорівнює сума в прикладі, що записаний першим?

— Чому дорівнює сума в прикладі, що записаний останнім?

— На скільки збільшилася сума при переході від першого прикладу до другого?

3. Розв’язування задач

1) В одній каністрі було 20 л бензину, а в іншій — на 3 л менше. Скільки літрів бензину було в двох каністрах?

2) Робітник виготовив 8 деталей. Після цього йому залишилося виготовити на 6 деталей більше, ніж він виготовив. Скільки всього деталей мав виготовити робітник?

4. Хвилинка каліграфії

— Запишіть усі числа, які виходять під час лічби четвірками, починаючи з 4 і закінчуючи числом 40.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо усне додавання і віднімання у межах 100 з переходом через розряд.

IV. Узагальнення й систематизація знань 

1. Робота за підручником (с. 155–156) 

Повторення способів додавання та віднімання чисел на 1-му форзаці підручника 

Завдання 1043. Колективне опрацювання матеріалу 

Учні розглядають таблицю і дають відповіді на запитання. 

1) Як зміниться різниця, якщо зменшуване збільшити на кілька одиниць? 

2) Як зміниться різниця, якщо від’ємник збільшити на кілька одиниць? 

Завдання 1044. Колективне опрацювання матеріалу 

— Як зміниться сума, якщо один доданок збільшити на кілька одиниць; зменшити на кілька одиниць? 

Учитель звертає увагу на відповідні приклади у завданнях для усної ліч- би. (3) 

Завдання 1045. Колективне опрацювання матеріалу 

Учні пояснюють кожний спосіб обчислення. 

Завдання 1046. Самостійна робота 

Під час перевірки учні читають рівності і нерівності та пояснюють спосіб обчислення. 

Завдання 1047. Фронтальна робота над задачею 

— Що означає у задачі число 62? 

— Що треба дізнатися, щоб з’ясувати, скільки книг на третій полиці? 

— Що потрібно дізнатися спочатку? Якою дією? Чому? 

— Що дізнаєтеся в другій дії? Якою дією? Чому? 

— Якою буде відповідь задачі? Як дізналися? 

Завдання 1048 

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис та самостійно розв’язують. 

2.Ф ізкультхвилинка 

3. Розв’язування задач 

1) Даний прямокутник зі сторонами 2 і 3 см. Накресліть прямокутник, сторони якого в 3 рази більше, ніж у даного. Знайдіть периметр нового прямокутника. 

(Повторення, як знайти периметр многокутника, на 3-му форзаці підручника.) 

2) Складіть три задачі, розв’язаннями яких були б вирази: 

а) 37 – 8 = б) 23 + 7 = в) 23 + (23 + 7) = 

4. Офтальмологічна пауза 

5. Розв’язування логічних задач (за вибором учителя) 

V. Підбиття підсумків. Рефлексія 

VI. Домашнє завдання 

С. 156, завдання 1049; 1050.