Математика 2 клас Додавання і віднімання двоцифрових чисел безпереходу черездесяток

Додавання і віднімання двоцифрових чисел безпереходу черездесяток

Мета: повторити усну і письмову нумерацію чисел першої сотні, випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією; вправляти учнів у побудові відрізків; розвивати мислення, пам’ять; виховувати акуратність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 151, завдання 1024; 1025)

Завдання 1024

— Прочитайте вирази у порядку зростання відповідей.

Завдання 1025

— У скільки разів менше бензину залили в бак мопеда?

2. Усна лічба (за вибором учителя)

3. Хвилинка каліграфії з логічним завданням

— Числа 35; 28; 75; 19; 93; 87 запишіть у порядку спадання.

4. Математичний диктант

1) Запишіть цифрами числа: вісімнадцять, тридцять дев’ять, п’ятдесят шість, сорок два, сімдесят чотири.

2) Запишіть числа, що складаються:

а) з п’яти десятків і трьох одиниць;

б) з семи десятків і п’яти одиниць;

в) з чотирьох десятків і дев’яти одиниць.

3) На городі працювали 10 хлопчиків, а дівчаток на 4 менше. Скільки дів-чаток було на городі?

4) Школярі працювали в саду. У перший день вони зібрали 20 ящиків яблук, а в другий день — на 10 ящиків більше. Скільки ящиків яблук зібрали школярі в другий день? Скільки ящиків зібрали за два дні?

5. Запис та обчислення знань виразів

Суму чисел 4 і 6 помножити на 8.

Число 9 помножити на різницю чисел 12 і 4.

Різниця добутку чисел 7 і 9 і їх суми.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток.

IV. Узагальнення й систематизація знань

1. Робота за підручником (с. 153–154)

Завдання 1026

Учні записують найбільше і найменше двоцифрові числа та їх різницю.

Один учень працює біля дошки.

Завдання 1027

Учні з місця складають приклади, записуючи у вигляді суми розрядних доданків за зразком кожне з поданих чисел: 75; 26; 62; 88.

Завдання 1028. Самостійне виконання завдання 

Учні вимірюють поданий відрізок і креслять у зошиті відрізок, на 3 см довший від поданого. Його довжину спочатку записують у сантиметрах, а потім — у дециметрах і сантиметрах. 

Завдання 1029. Самостійне виконання завдання 

Один учень працює біля дошки. 

Завдання 1030. Усне виконання завдання 

Учні коментують, як виконали обчислення. 

Завдання 1031*. Коментоване розв’язання завдання 

Учні добирають цифри, щоб нерівність була правильною. 

11 – 9 < 3 10 – 9 < 3 10 – 8 < 3 

Завдання 1032 

Учні складають план розв’язання задачі: 

1) Скільки кілограмів цибулі зібрали з першої і другої грядок разом? 

2) Скільки кілограмів цибулі зібрали з третьої грядки? 

3) На скільки кілограмів цибулі менше зібрали з першої грядки, ніж із третьої? 

Сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують розв’язан- ня задачі у зошити. Решта учнів разом з учителем розглядають план роз- в’язання і визначають дії. 

2. Фізкультхвилинка 

3. Самостійна робота 

63 : 9 • 9 64 : 8 • 9 0 : 8 : 2 

54 : 6 • 9 72 : 9 • 8 0 : 6 • 3 

36 : 9 • 4 81 : 9 : 3 0 • 10 : 2 

2) На одну сторінку альбому входить 6 фотографій. Скільки сторінок альбому займуть: 42 фотографії? 48 фотографій? 54 фотографії? 

4. Офтальмологічна пауза 

5. Розв’язування логічної задачі 

Костик уважає, що квиток, куплений у кондуктора в автобусі або в трамваї, може приносити щастя. Для цього треба, щоб сума перших трьох цифр його шестицифрового номера і сума останніх його цифр були рівні між собою. Одного разу в автобусі йому дістався щасливий квиток. Костик заховав його. А коли потім вийняв з кишені, то побачив, що остання цифра стерлася. Перші ж п’ять цифр були такі: 32875. Допоможіть Костику відновити номер квитка. 

Розв’язання. Номер квитка виглядає так: 32875*. Оскільки квиток щасливий, то 3 + 2 + 8 = 7 + 5 + , звідки і виходить відповідь. 

Відповідь: 328751. 

V. Підбиття підсумків. Рефлексія 

VI. Домашнє завдання 

С. 154, завдання 1033; 1034.