Математика 2 клас Контрольна робота № 8

Контрольна робота № 8

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями табличного множення і ділення, вміння розв’язувати задачі вивчених видів, знання порядку виконання арифметичних дій; удосконалювати обчислювальні навички, вміння працювати самостійно; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми і мети уроку

III. Контроль знань

1 варіант

1. Розв’яжи задачу.

У магазин привезли 15 ящиків печива, цукерок — на 25 ящиків більше, а халви — в 5 разів менше, ніж цукерок. Скільки ящиків халви привезли в магазин?

2. Розв’яжи приклади.

9 + 9 • 86 • 7 + 8 • 6

6 • (22 – 18)54 : 6 – 72 : 9

90 – 64 : 844 – (81 – 66)

3. Добери пропущені числа.

100 – = 5 • 7 = 21 

+ 30 = 846 + 6 + 6 < 6 • 

: 9 = 7 • 6 = 42

Додаткове завдання

Сума периметрів рівностороннього трикутника і квадрата 21 см. Накресли квадрат, якщо сторони обох фігур мають однакову довжину.

2 варіант

1. Розв’яжи задачу.

У перший день учні підклеїли 35 книг, у другий — на 7 книг більше, а в третій день — у 6 разів менше, ніж у другий. Скільки книг учні підклеїли в третій день?

2. Розв’яжи приклади.

7 + 9 • 97 • 8 + 9 • 3

60 – 72 : 981 : 9 – 54 : 6

5 • (90 – 83)52 – (66 – 38)

3. Добери пропущені числа.

20 – = 45 • 8 > 5 • 

– 8 = 809 + 9 + 9 < 9 • 

• 7 = 28 : 8 = 6

Додаткове завдання

Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 4 см. Знайди сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру трикутника.

Шкала оцінювання

1 з. — 2,5 бала: 1 бал за хід розв’язання;

0, 5 бала за правильність обчислень (по 0,5 бала за дію).

2 з. — 4,5 бала: по 0,25 бала за дію;

1 бал за порядок дій.

3 з. — 3 бали: по 0,5 бала за вираз. 

Додаткове завдання — 2 бали. 

IV. Розв’язування логічних завдань. Робота за підручником (с. 152) 

Завдання 5 

Маса зайця на 3 кг більша за масу кроля. Маса двох зайців така сама, як і 5 кролів. Яка маса зайця, а яка — кроля? 

1) 3 • 2 = 6 (кг) — більша маса двох зайців; 

2) 5 – 2 = 3 (кр.) — важать 6 кг; 

3) 6 : 3 = 2 (кг) — маса 1 кроля; 

4) 2 + 3 = 5 (кг) — маса 1 зайця. 

Перевірка: 5 • 2 = 2 • 5. 

Завдання 6* 

Учні складають задачі за схемами. 

V. Підбиття підсумків. Рефлексія