Математика 2 клас Повторення й закріплення вивченого

Повторення й закріплення вивченого

Мета: провести роботу над помилками, допущеними у самостійній роботі; закріпити вивчений матеріал; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на дві дії, обчислювальні навички; розвивати пам’ять, мислення; прищеплювати інтерес до точнихнаук.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 149, завдання 1009; 1010)

Завдання 1009

— Прочитайте вирази у порядку спадання відповідей.

Завдання 1010

— Скільки сторінок у книжці?

2. Аналіз самостійної роботи

3. Гра «Віконечка» 

6 • 4 = 15 + 5 • 2 = 40 : 33 + 16 = • 7 

28 : 4 = 28 – 45 – = 81 : 9 • 3 = 56 – 29

4. Порівняння виразів

64 : 8 7156 : 7 40 : 5

68 45 – 327 : 3 54 : 9

82 – 1 9919 – 4 44

5. Хвилинка каліграфії

— Випишіть числа, які діляться на 10.

21; 50; 37; 70; 40; 22; 60; 100; 30; 85; 80; 99; 90.

6. Математичний диктант

Суму чисел 43 і 15 зменшити на 3.

Різницю чисел 13 і 5 збільшити у 6 разів.

Знайти половину числа 6.

Яке число більше 7 у 3 рази?

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми підготуємося до контрольної роботи.

IV. Вивчення новогоматеріалу

1. Робота за підручником (с. 150–151)

Завдання 1011

Учні усно «ланцюжком» розв’язують приклади.

Завдання 1012

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі складається план розв’язання задачі:

1) Скільки посадили жовтих айстр?

2) Скільки посадили білих айстр?

3) Скільки всього посадили айстр?

Сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують розв’язання у зошити. Решта учнів разом з учителем розглядають план розв’язання і визначають дії.

Завдання 1013

Учні розв’язують задачу двома способами.

1 спосіб

1) 4 • 9 = 36 (кв.) — у 9 будинках;

2) 4 • 3 = 12 (кв.) — у 3 будинках;

3) 36 + 12 = 48 (кв.) — всього побудували.

2 спосіб

1) 9 + 3 = 12 (буд.) — всього побудували;

2) 4 • 12 = 48 (кв.) — всього побудували.

Відповідь: 48 квартир побудували.

Завдання 1014

Учні коментують, як знаходять шосту частину чисел 18; 42; 30; 48; 54 і десяту частину чисел: 40; 60; 80; 100.

Завдання 1015. Коментоване розв’язування завдання

Учні розглядають дані вимірювання зросту малюків і записують зріст кожного у дециметрах і сантиметрах.

Завдання 1016. Колективне розв’язування завдання

Учні складають вирази за блок-схемами. Один учень працює біля дошки.

2. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Робота над задачею

Коли Маринка розклала 27 тістечок на тарілки, по 9 тістечок на кожну, то в неї залишилося ще 2 порожні тарілки. Скільки тарілок було у Маринки?

2. Обчислення значень виразів 

30 : 10 + 3810 : 2 • 1012 : 2 • 10

6 • 10 – 60 : 1080 : 10 + 80 : 1 100 : 10 • 1

3. Геометричний матеріал

Накресліть два відрізки: перший завдовжки 9 см, а довжина другого становить третю частину довжини першого.

4. Офтальмологічна пауза

5. Розв’язування логічних задач 

1) Завдання 3 (с. 152).

Батькові 39 років, а синові 14. Скільки років дочці, якщо через 16 років синові та дочці разом буде стільки ж років, скільки батькові? (14 + 16 = 30; 39 – – 30 = 9)

2) Завдання 4 (с. 152).

— Розгляньте діаграму. Визначте висоту кожного дерева. Порівняйте висоту найвищого і найнижчого дерев. (Береза — 25 м, клен — 30 м, дуб — 50 м, верба — 20 м, тополя — 40 м; найнижча — верба, найвищий — дуб; 50 – 20 = = 30 м)

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія

VII. Домашнє завдання

С. 150–151, завдання 1017; 1018.