Математика 2 клас Повторення й закріплення вивченого. Знаходження значень виразів, у яких одна і та сама буква зустрічається двічі

Повторення й закріплення вивченого. Знаходження значень виразів, у яких одна і та сама буква зустрічається двічі

Мета: закріпити вміння учнів розв’язувати завдання на застосування табличного множення і ділення; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі на дві дії; розвивати логічне мислення; прищеплювати інтерес до точних наук.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 147–148, завдання 993; 994)

Завдання 993

— Скільки було малих клумб?

Завдання 994

— Скільки годин 22 грудня в Києві триває ніч?

2. «Бліцконтроль»

1) Познач правильний варіант значення виразу 63 : 7 + 2.

а) 10; б) 11; в) 7.

2) Розв’яжи приклад, у якому невідомий дільник.

а) 64 : = 8; б) • 8 = 64; в) : 8 = 8.

3) Яке з чисел не є результатом таблиці множення?

8; 16; 20; 39; 42; 54.

4) При якому значенні а рівність а • 8 = 64 буде правильною?

а) 8; б) 7; в) 9.

5) Познач вираз, значення якого більше, ніж 25.

а) 24 : 8 + 48; б) 54 : 9 – 4; в) 32 : 8 + 5.

6) Порівняй: 56 : 8 54 : 6.

а) <; б) >; в) =.

7) З гаража виїхало 12 автомобілів, а залишилося — в 2 рази менше, ніж ви-їхало. На скільки автомобілів більше виїхало, ніж залишилося?

а) 12 + 12 : 2 = ; б) 12 – 12 : 2 = .

8) Маса гусака 6 кг, а індик — у 2 рази більше. Яка маса індика?

а) 4; б) 8; в) 12.

9) У магазин привезли 81 кг яблук у 9 однакових ящиках. До обіду продали 5 ящиків. Скільки кілограмів яблук продали до обіду?

а) 14; б) 45; в) 86.

3. Хвилинка каліграфії

— Запишіть три числа, кожне з яких ділиться на 2 і на 3: 6; 12; 18.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо вивчений матеріал.

IV. Повторення вивченогоматеріалу

1. Робота за підручником (с. 148)

Завдання 995. Самостійна робота

Під час перевірки учні читають приклади і пояснюють обчислення.

Завдання 996

Користуючись зразком, учні знаходять добутки та пояснюють спосіб обчислення.

Завдання 997* 

Учні складають і розв’язують задачу за таблицею. 

Кролі Маса одного кроля Кількість кролів Загальна маса 

Сірі 3 кг 6 26 кг 

Чорні ? 4

План розв’язання: 

1) Яка маса 6 сірих кролів? 

2) Яка маса 4 чорних кролів? 

3) Яка маса 1 чорного кроля? 

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі сильніші учні, скори- ставшись планом, самостійно записують її розв’язання у зошити. 

Решта учнів разом з учителем розглядають план розв’язання і визнача- ють дії. 

Завдання 998. Фронтальне вивчення змісту задачі 

Під час відтворення змісту учні на дошці зображують умову задачі. 

Було — 100 л 

Заправили — 7 мот. по 10 л 

Залишилось — ? 

Після цього учні працюють самостійно, один учень — за закритою дошкою. 

Завдання 999 

Учні знаходять значення виразів, в яких одна і та сама буква зустрічається двічі. 

Один учень біля дошки розв’язує і пояснює. 

2. Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація знань 

1. Обчислення значень виразів 

45 + 0 • 7 (28 – 28) : 4 95 • 1 – 46 

0 : (65 – 27) 0 : 21 + 3 13 • (16 – 16) 

7 : 7 + 99 (33 + 29) • 0 

2. Робота над задачею 

На першій клумбі росло 6 кущів троянд, на другій 3, а на алеї — у 8 разів більше, ніж на 2 клумбах разом. Скільки кущів троянд росло на алеї? 

3. Офтальмологічна пауза 

4. озв’язування логічних задач 

1) Максим, Вадим і Борис грали у шахи. Кожний з них зіграв по 2 партії. Скільки всього було партій? (6) 

2) Розлучаючись, друзі обмінялися рукостисканнями і посмішками: кожен потиснув руку і посміхнувся кожному. Чого було більше — рукостискань або посмішок? 

Відповідь: посмішок удвічі більше, ніж рукостискань. 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія 

VII. Домашнє завдання 

С. 148, завдання 1000; 1001.