Математика 2 клас Ділення на 1. Ділення рівних чисел

Ділення на 1. Ділення рівних чисел

Мета: ознайомити учнів із діленням на 1, діленням рівних чисел; удосконалювати вміння розв’язувати задачі вивчених видів; повторити таблиці множення і ділення; розвивати пам’ять; виховувати самостійність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 145, завдання 978; 979)

Завдання 978

— Яка вартість покупки?

Завдання 979

— Прочитайте вирази, у яких відповіді однакові; відповідь — найменше двоцифрове число; число, що передує числу 5.

2. Робота за таблицею

Ділене8118365463

Дільник9999

Частка256

3. Які рівності та нерівності істинні, а які — хибні? 

4 • 9 = 9 • 4 (і)9 • 8 > 9 • 7 (і)54 : 9 < 63 : 7 (і)

27 : 9 = 21 : 7 (і)81 : 9 = 32 : 8 (х)45 : 9 > 8 • 5 (х)

4. Хвилинка каліграфії

— Запишіть три числа, кожне з яких ділиться на 2; 4; 6; 8.

5. Математичний диктант

Добуток чисел 4 і 9 збільшити на 64.

Добуток чисел 9 і 2 зменшити у 3 рази.

Частку чисел 49 і 7 збільшити у 9 разів.

Число 64 зменшити у 8 разів і результат збільшити у 9 разів.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми ознайомимося з діленням на 1 і діленням рівних чисел.

IV. Вивчення новогоматеріалу

1. Робота за підручником (с. 145–146)

Завдання 980. Колективне опрацювання матеріалу

Учні розглядають записи і дають відповіді на запитання.

— Що дістаємо в частці при діленні будь-якого числа на 1?

— Що дістаємо в частці при діленні будь-якого числа на це саме число, крім нуля?

Завдання 981

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання. Після цього учні самостійно записують розв’язання. Один учень працює біля дошки.

Завдання 982 

Учні «ланцюжком» складають вирази та обчислюють їх значення. 

Зменшуване 36 83 9 • 3 9 16 18 • 1 

Від’ємник 6 : 1 17 – 9 0 0 • 3 6 : 6 2 

Завдання 983. Самостійна робота 

Двоє учнів працюють за закритою дошкою. 

Завдання 984 

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі сильніші учні, скори- ставшись планом, самостійно записують її розв’язання у зошити. 

Решта учнів разом з учителем розглядають план розв’язання і визначають дії. 

План розв’язання: 

1) Скільки цеглин укладав перший муляр за 1 хв? 

2) Скільки цеглин укладав другий муляр за 1 хв? 

3) На скільки менше цеглин укладав другий муляр за хвилину? 

2. Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація знань 

1. Обчислення значень виразів 

8 • 1 12 : 1 38 • (69 – 68) 

1 • 9 14 : 14 62 : (54 – 53) 

9 • 1 10 : 1 35 : (17 + 18) 

1 • 8 17 : 17 (19 + 28) : 47 

2. Порівняння виразів 

7 • 1   7 + 0 6 : 2   6 – 3 

0 : 5   0 + 5 5 • 3   5 + 3 

0 + 5   5 – 0 1 • 4   4 : 1 

3. Офтальмологічна пауза 

4. Розв’язування логічних задач 

1) Завдання 985*. 

У дівчинки стільки ж сестер, скільки братів. Брат сказав, що має 3 сестри. Скільки всього дітей у сім’ї? (2 + 2 + 1 = 5) 

2) 10 жуків вишикувалися в хоровод, і кожен узяв за лапку кожного зі своїх сусідів. Скільки всього лапок виявилися вільними? 

Розв’язання. У кожного жука 2 лапки зайнято, а решта 4 вільні. 

Відповідь: 40. 

3) У сім’ї троє братів. Кожен наступний молодший за попереднього на 3 роки. А сума їх віків дорівнює 15 рокам. Скільки років кожному? 

Відповідь: 2; 5; 8. 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія 

VII. Домашнє завдання 

С. 146–147, завдання 986; 987.