Математика 2 клас Множення чисел 0; 1. Множення на 0; 1

Множення чисел 0; 1. Множення на 0; 1

Мета: ознайомити учнів із властивістю множення на 1 і на 0, нуля на число; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 144, завдання 971; 972)

Завдання 971

— Кого більше залишилося в класі — хлопчиків чи дівчаток? У скільки разів більше?

Завдання 972

— У скільки разів сосна вища за липу?

2. Усна лічба

Гра «Швидко і точно»

Грають три команди (3 ряди).

3. Запис виразів та обчислення їх значень

Частку чисел 42 і 7 збільшити на 8;

добуток чисел 4 і 8 зменшити на 9;

різницю чисел 37 і 29 збільшити в 5 разів;

суму чисел 17 і 15 зменшити в 8 разів.

4. Хвилинка каліграфії

— Запишіть три числа, кожне з яких ділиться на 2; на 3; на 2 і на 3.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми ознайомимося із властивостями множення на 1 і на 0, множенням нуля на число.

IV. Вивчення новогоматеріалу

1. Робота за підручником (с. 144–145)

Завдання 973. Коментоване розв’язання завдання

Учні по черзі пояснюють завдання, працюючи в зошитах.

1) Замінюють множення додаванням за зразком та обчислюють.

2) Як можна прочитати ці записи?

1 • а = а 0 • а = 0

3) Обчислюють усно.

Завдання 974. Колективне опрацювання матеріалу

— Добутки 4 • 1 та 7 • 0 не можна замінити додаванням однакових доданків. При множенні на 1 і 0 застосовують такі правила.

При множенні будь-якого числа на одиницю в добутку дістаємо те саме число.

При множенні будь-якого числа на 0 у добутку дістаємо 0. 

Письмове виконання завдання з коментуванням правил. 

Учні знаходять значення виразів: 5 • 1 + 12; 6 • 0 + 8. 

Завдання 975 

Перший стовпчик — з коментуванням правил, решта прикладів — самостійно. 

Завдання 976 

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис та план розв’язання задачі: 

1) Скільки кілограмів вапна взяли для приготування суміші? 

2) На скільки кілограмів менше взяли вапна, ніж піску? 

Сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують її розв’язання у зошити. Решта учнів разом з учителем розглядають план розв’язання і визначають дії. 

Завдання 977*. Колективне розв’язування задачі 

Аналіз умови задачі, запис скороченої умови. 

1) 98 – 77 = 21 (пт.) — гусей; 

2) 98 – 64 = 34 (пт.) — курей; 

3) 77 – 34 = 43 (пт.) — качок. 

2. Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація знань 

1. Порівняння виразів 

24 : 3 + 12 : 2 6 • 2     3 • 5 – 2 • 4 4 • 5 

9 • 3 + 15 : 5 40 : 8     32 : 4 + 16 : 2 27 : 3

2. обота над задачею 

У Тараса було 36 марок про спорт і 18 марок про космос. Він розклав їх в альбомі, по 9 марок на кожну сторінку. Скільки сторінок в альбомі запов- нили марки? Розв’яжіть задачу двома способами. 

І спосіб II спосіб 

: + : ( + ) : 

3. Офтальмологічна пауза 

4. Розв’язування логічної задачі 

Розлучаючись, друзі обмінялися рукостисканнями: кожен потиснув руку кожному. Усього було 10 рукостискань. Скільки було друзів? 

Розв’язання доцільно супроводжувати малюнком (див. урок 111, аналогічна задача), на якому друзі позначені точками, а рукостискання відрізками: відрізок АВ означає, що А і В обмінялися рукостисканням. Видно, що якщо друзів двоє, то рукостискання одне, якщо троє — то 3, якщо четверо, то 6, якщо п’ятеро, то 10. Якщо ж друзів більше, ніж 5, то і рукостискань буде більше, ніж 10. 

Відповідь: 5. 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія 

VII. Домашнє завдання 

С. 145, завдання 978; 979.