Математика 2 клас Засвоєння таблиць множення і ділення. Розв’язування задач

Засвоєння таблиць множення і ділення. Розв’язування задач

Мета: закріпити вміння розв’язувати завдання на застосування табличного ділення на 9; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на дві дії; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, вміння працювати самостійно; прищеплювати інтерес до точних наук.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 142, завдання 957; 958)

Завдання 957

— Прочитайте розв’язання задачі двома способами.

Завдання 958

— Прочитайте вирази і їх значення.

2. Усна лічба

1) Гра «Ерудит».

— З чого оси будують гнізда? (З паперу)

— Обчисліть і визначте правильну відповідь.

а) З піску — 8.

б) З паперу — 9.

в) З трави — 7.

2) Математична «доріжка».

Робота в парах

3) Бліцопитування.

— У скільки разів 64 більше, ніж 8?

— У скільки разів 9 менше, ніж 72?

— На скільки 36 більше, ніж 6?

— На скільки 6 менше, ніж 36?

— У скільки разів 36 більше, ніж 9?

— У скільки разів 9 менше, ніж 72?

— На скільки 36 більше, ніж 9?

— На скільки 9 менше, ніж 72?

3. Хвилинка каліграфії

— З ряду чисел: 10; 12; 18; 20; 24; 26; 28; 30; 32; 36 випишіть ті, які одночасно діляться на 2 і на 4.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо таблиці множення і ділення.

IV. Повторення вивченогоматеріалу

1. Робота за підручником (с. 142–143)

Завдання 959. Усне виконання завдання

Учні коментують, як виконали обчислення.

Завдання 960

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання. Сильні учні розв’язують самостійно. Слабким пропонується картка-«підказочка».

Після цього учні складають подібну задачу про розливання соку в банки за виразом 24 – 2 • 9.

Завдання 961

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують її розв’язання у зошити.

Решта учнів разом з учителем розглядають план розв’язання і визнача-ють дії. 

2. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Робота над задачею

Довжина першої сторони трикутника 12 см, другої — в 4 рази менше, а третьої — 5 см. Знайдіть периметр трикутника. (12 + 12 : 4 + 5 = 20 (см))

2. Обчислення значень виразів

54 : 9 • 7 81 : 9 – 72 : 8 42 + 56 : (14 – 6) 

6 • 6 : 4 64 : 8 + 48 : 6 83 – (11 – 2) • 7 

56 : 7 • 8 49 : 7 – 35 : 5 74 – (36 + 45) : 9 

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічних задач

1) Завдання 962*.

— Поставте дужки, щоб рівності були правильними.

2 • 8 + 48 = 64 2 • (2 + 7) = 18 27 : (3 + 6) = 3

2) Перед довгою розлукою п’ятеро друзів обмінялися фотографіями: кожен дав кожному по одній своїй фотографії. Скільки їм для цього знадобилося фотографій?

Розв’язання

Перший спосіб. Кожен дав по чотири фотографії, тому всього знадобилося 4 • 5 = 20 фотографій.

Другий спосіб. Кожен отримав по чотири фотографії, тому всього знадобилося 4 • 5 = 20 фотографій.

Відповідь: 20.

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія

VII. Домашнє завдання

С. 143, завдання 963; 964.