Математика 2 клас Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач

Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач

Мета: формувати навички швидких обчислень табличних випадків ділення на 8; удосконалювати вміння розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, пізнавальну активність, математичне мовлення; виховувати самостійність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 137, завдання 915; 916)

Завдання 915

— На скільки більше осіб може розміститися у восьми чотиримісних човнах, ніж у двох шестимісних?

Завдання 916

— Прочитайте вирази, у яких відповіді одноцифрові; двоцифрові.

2. Усна лічба

1) Гра «Замкни коло».

2) Веселі задачі.

Ласун Карлсон з’їв 4 банки полуничного джему, а вишневого варення — в 3 рази більше. На скільки банок менше полуничного джему, ніж вишневого варення, з’їв Карлсон? (8)

Фрекен Бок випекла 8 солодких плюшок, а ватрушок з сиром — на 4 менше. У скільки разів солодких плюшок було більше, ніж ватрушок з сиром? (2)

3) Робота за таблицею.

a273234830

b158221219

c65757

(a + b) : c

4) Які рівності та нерівності істинні, а які — хибні?

4 • 8 = 8 • 4 (і) 8 • 9 > 8 • 8 (і) 25 : 5 = 15 : 3 (і)

24 : 8 = 24 : 6 (х) 16 : 8 < 16 : 4 (і) 64 : 8 > 45 : 5 (х)

3. Хвилинка каліграфії

— Запишіть множину чисел, які діляться на 8.

4. Математичний диктант.

Суму чисел 6 і 3 збільшити у 8 разів.

Число 63 зменшити у 7 разів і додати 41.

Добуток чисел 8 і 8 зменшити на 37. 

Частку чисел 56 і 8 збільшити на 28. 

III. відомлення теми і мети уроку 

— Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю ділення на 8. 

IV. вторення вивченогоматеріалу 

1. обота за підручником (с. 137–138) 

Завдання 917 

Учні «ланцюжком» усно виконують обчислення. 

Завдання 918 

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі і вказівкою учні складають план розв’язання: 

1) Скільки ґудзиків пришив 1 учень першої групи? (24 : 4 = 6) 

2) Скільки ґудзиків пришив 1 учень другої групи? (25 : 5 = 5) 

3) Яка група працювала краще? (6 > 5) 

Відповідь: перша група працювала краще. 

Сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують розв’язання у зошити. 

Решта учнів разом з учителем розглядають план розв’язання і визнача- ють дії. 

Завдання 919 

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання. Після цього учні самостійно записують розв’язання. Учитель перевіряє. 

Завдання 920. Коментоване розв’язання кругових прикладів 

Учитель звертає увагу на те, яким чином виконуються обчислення. 

Завдання 921* 

Розв’язання краще записати у вигляді таблиці. 

Трикутників Квадратів Усього 

Тарас 8 8 + 3 = 11 8 + 11 = 19 

Юрко 2 2 • 8 = 16 2 + 16 = 18 

Відповідь: Тарас вирізав більше фігур. 

Завдання 922. Самостійне виконання завдання 

Один учень працює біля дошки. 

Завдання 922. Колективне розв’язування задачі 

Аналіз умови задачі, запис скороченої умови. 

2. Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація знань (див. додаток на с. 113–114) 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія 

VII. Домашнє завдання 

С. 138, завдання 924; 925.