Математика 2 клас Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Розв’язування задач

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Розв’язування задач

Мета: закріпити знання таблиці ділення на 7; формувати вміння розв’язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, математичне мовлення; розширювати світогляд.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 125, завдання 833; 834)

Завдання 833

— Прочитайте шукані числа.

Завдання 834

— Яку обернену задачу склали?

2. Усна лічба

1) Гра «Ерудит».

— Що таке бамбук?

Обчисліть і знайдіть правильну відповідь.

Відповідь: трава.

— Бамбук належить до трав і є близьким родичем пирію і тимофіївки. Росте дуже швидко і досягає заввишки 50 м. Цвіте один раз на декілька десятків років. (Демонстрування зображення бамбука.)

2) Математична «доріжка».

63564942352821147: 7

3. Хвилинка каліграфії

— Запишіть відповіді математичної «доріжки».

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми закріпимо знання таблиці ділення на 7.

IV. Повторення вивченогоматеріалу

1.Робота за підручником (с. 125–126)

 

Завдання 835. Робота в парах

— Полічіть шістками до 60; сімками до 70.

Завдання 836. Самостійне виконання завдання

Один учень працює біля дошки. 

Учні з виразів та їх числових значень складають правильні рівності.

Завдання 837. Усне виконання завдання

Учні розв’язують задачу і ставлять інші запитання за умовою задачі.

Завдання 838. Усне виконання завдання

Учні за даними малюнка і запитаннями складають числові вирази, щоб дізнатися:

1) скільки виростили гіацинтів і фікусів;

2) на скільки менше фікусів, ніж крокусів;

3) на скільки більше фікусів, ніж гіацинтів.

Завдання 839

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання. Після цього учні самостійно записують розв’язання. Учитель перевіряє.

Завдання 840*

Учні коментують, як виконали обчислення. Знаходять числа й записують рівності.

2. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Запис виразів та обчислення їх значень.

Суму чисел 2 і 7 помножити на 4.

Різницю чисел 90 і 45 поділити на 5.

До 18 додати частку чисел 35 і 7.

Від частки чисел 28 і 4 відняти частку чисел 18 і 6.

2. Робота над загадкою

Матері 35 років, а дочці 5 років.

— У скільки разів мати старша за дочку?

— На скільки років мати старша за дочку?

— У скільки разів мати буде старша за дочку через 5 років?

— На скільки років мати буде старша за дочку через 5 років?

— У скільки разів мати буде старша за дочку через 25 років?

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічного завдання

Гра «Знайди число»

7 • 4 = : 7 = 7 : 6 = 7 

+ 21 = + 14 = 21 + 21 = 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія

VII. Домашнє завдання

С. 126, завдання 841; 842.