Математика 2 клас Таблиця ділення на 7. Задачі на кратне порівняння

Таблиця ділення на 7. Задачі на кратне порівняння

Мета: ознайомити учнів із таблицею ділення на 7; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на кратне порівняння; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, пізнавальний інтерес, творчі здібності: виховувати уважність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 124, завдання 824; 825)

Завдання 824

— У скільки разів менше купили яблук, ніж овочів?

Завдання 825

— Яка ширина прямокутника? Який периметр прямокутника?

2. Гра «На пасіці»

Робота в парах

— Бджоли збирають пилок з квітів на різних полях, але повертаються обов’язково у свій вулик. Якщо ви правильно виконаєте обчислення, то дізнаєтеся, скільки вуликів на пасіці. (77)

3. Складання виразів та обчислення їх значень

Різницю чисел 73 і 66 помножити на число 6. ( (73 – 66) • 6)

Від числа 80 відняти частку чисел 42 і 6. (80 – 42 : 6)

Суму чисел 37 і 23 розділити на добуток 2 і 3. ( (37 + 23) : (2 • 3))

4. Хвилинка каліграфії

— Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

14; 21; 28; ...; ...; 49; ...; 63.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми складемо таблицю ділення на 7.

IV. Вивчення новогоматеріалу

1. Робота за підручником (с. 124–125)

Завдання 826

Учні з кожного добутку складають та обчислюють вираз на ділення на 7. Один учень працює біля дошки. 

— Що отримаємо, якщо добуток розділимо на один з множників? (Другий множник)

Завдання 827. Колективне опрацювання матеріалу

Учні пояснюють, як склали таблицю ділення на 7. Читають хором таблицю ділення на 7, у якій закриті відповіді.

— Яке число потрібно поділити на 7, щоб отримати 2?

— Яке число потрібно поділити на 7, щоб отримати 8? 3? 7? 4? 6? 5?

Завдання 828. Письмове виконання завдання з опорою на таблицю множення числа 7

Завдання 829

Учні з місця складають задачу за малюнком і питанням.

— Яка маса гарбуза? (12 кг)

— Що відомо про масу дині? (На 9 кг менше)

— Чи можна дізнатися масу дині? (Так) Якою дією? (Відніманням)

— Яку дію потрібно виконати, щоб дізнатися, у скільки разів маса гарбуза більше маси дині? (Діленням)

Самостійний запис розв’язання задачі.

«Сильні» учні — виразом (12 : (12 – 9) = 4 (р.)); «слабкі» — за допомогою картки-«підказочки».

Завдання 830

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі учні складають план розв’язування.

1) Яке друге число?

2) У скільки разів перше число менше від другого?

Сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують її розв’язання виразом ((5 + 30) : 5 = 7 (р.)). Решта учнів під керівництвом учителя розглядають план розв’язання і визначають дії. 

Після цього виконується порівняльний аналіз розв’язання задач.

Запис на дошці:

12 : (12 – 9) = 4 (р.)

(5 + 30) : 5 = 7 (р.)

Загальні ознаки: обидві задачі — на кратне порівняння в 2 дії. Відмінності: перша дія у першій задачі виражена різницею, у другій — сумою.

Завдання 831. Коментоване розв’язування завдання

Учні пригадують, як знайти множник. 

По черзі пояснюють завдання, працюючи в зошитах. 

— Як називаються компоненти при множенні?

— Що невідомо?

— Як знайти невідомий множник?

Завдання 832. Робота в парах

Лабіринт. Покажіть шлях до центру. Сума чисел, записаних біля воріт, через які проходить шлях, має дорівнювати числу, записаному всередині. (30 + 24 + 16 = 70)

2. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань (див. додаток на с. 96)

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія

VII. Домашнє завдання

С. 125, завдання 833; 834.