Математика 2 клас Розв’язування простих задач на порівняння. Знаходження невідомоговід’ємника. Дії над величинами

Розв’язування простих задач на порівняння. Знаходження невідомоговід’ємника. Дії над величинами

Мета: формувати в учнів уміння розв’язувати прості задачі на порівняння; повторити правило знаходження невідомого від’ємника; навчати виконувати дії з іменованими числами, у яких необхідно здійснювати перетворення в дрібніші одиниці вимірювання; вдосконалювати обчислювальні навички; сприяти розвитку творчих здіб-ностей; виховувати пізнавальний інтерес.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 119–120, завдання 789; 790)

Завдання 789

— Прочитайте вирази та їх значення.

Завдання 790

— Скільки літрів пального потрібно на 1 год роботи цього двигуна?

3.Гра «Мовчанка»

 

3. Математичний диктант

Від добутку чисел 9 і 6 відняти частку чисел 48 і 6.

Від числа 91 відняти добуток чисел 4 і 7.

Суму чисел 24 і 18 поділити на 7.

Різницю чисел 21 і 15 помножити на 6.

4. Гра «Добери потрібний знак»

3 7 49 = 703 4 48 = 60 

(3 • 7 + 49 = 703 • 4 + 48 = 60)

5. Гра «Допоможи Незнайкові» 

9 : 3 + 6 = 10 (9)(45 – 15) : 5 = 6

2 • (7 – 0) = 14 (60 – 40) : 4 = 4 (5)

6. Хвилинка каліграфії

— Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

54; 48; 42; ...; 36; ...; ...; 18; 12.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо вивчені таблиці множення і ділення.

IV. Повторення вивченогоматеріалу

1. Робота за підручником (с. 121–122)

Завдання 791. Робота в парах

Усне виконання завдання.

Завдання 792

Учні коментують, як виконали розв’язання.

Завдання 793

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання. Після цього учні складають обернену задачу з відповіддю 18.

— Продовжіть висловлювання:

Щоб дізнатися, на скільки одиниць одне число більше або менше іншого, потрібно...

Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше іншого, потрібно...

Завдання 794. Письмове виконання завдання з коментуванням правил

Завдання 795

— Скільки в 1 метрі дециметрів? сантиметрів?

— Скільки в 1 дециметрі сантиметрів?

Учні «ланцюжком» розв’язують приклади. Один учень працює біля дошки, решта — у зошитах.

Завдання 796*. Колективне розв’язування задачі

Аналіз умови задачі, запис скороченої умови.

За 3 год 1 оп., 15 ст.

За 1 год. 4 оп., ? ст.

2. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Обчислення значень виразів

62 – 6 • 8 54 : 6 + 35 : 5 6 • (30 – 24) 8 + 48 : 6 6 • (41 – 32)

9 + 6 • 7 6 • 9 – 4 • 9 6 • 5 – 54 : 6 (60 – 51) : 348 : 6 + 32 : 4

2. Творча робота над задачами

1) Доповніть задачу числами.

За пензликів заплатили грн. Скільки коштує 1 такий пензлик?

2) Складіть задачу за схемою: : = (см).

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічних задач

1) На алеї через кожні 4 м посаджені берези. Довжина алеї 32 м. Скільки беріз на цій алеї? (32 : 4 + 1 = 9 беріз)

2) На двох тарілках порівну цукерок. З однієї тарілки переклали на іншу 2 цукерки. На скільки цукерок стало більше на другій тарілці? (На 4)

3) У другому класі вчаться 3 хлопчики: Чернов, Білов і Руденко. Одного разу Чернов сказав Білову: «Цікаво, що один з нас білявий, другий — чорнявий, третій — рудий. І при цьому ні у кого з нас колір волосся не збігається з прізвищем». У відповідь Білов зауважив:: «Але я не рудий». Який колір волосся в кожного з трьох хлопчиків?

Відповідь:

БілявийЧорнявийРудий

Чернов–– + 

Білов– + –

Руденко + ––

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія

VII. Домашнє завдання

С. 120, завдання 797; 798.