Математика 2 клас Засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, які включають ділення на 6

Засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, які включають ділення на 6

Мета: формувати в учнів уміння розв’язувати і порівнювати задачі; вдосконалювати знання табличного ділення на 6, уміння складати вирази; розвивати логічне мислення, пізнавальну активність, математичне мовлення; виховувати уважність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 117, завдання 772; 773)

Завдання 772

— Прочитайте вирази та їх значення.

Завдання 773

— Яка маса курки?

2. Усна лічба

1) Гра «Ланцюжок».

42: 6• 2+13: 3

2) Математична доріжка.

— Заповніть верхній рядок таблиці.

12 : 6

23456789

3) Розв’язування задач.

У 6 банках 18 л молока. Скільки молока в 1 банці?

На 4 сторінках Марійчиного альбому 16 фотографій. Скільки фотографій на одній сторінці?

У 3 мішках 12 відер картоплі. Скільки картоплі в одному мішку?

3. Індивідуальне опитування

Картка 1

1. Розв’яжи приклади. 

12 : 6 + 18 : 654 : 6 + 0

42 : 6 + 742 : 6 + 6

2. Розв’яжи задачу.

На двох клумбах 6 кущів троянд. Скільки кущів троянд на одній клумбі?

Картка 2

1. Розв’яжи приклади. 

63 + 36 : 654 : 6 – 8

42 : 6 – 730 : 6 – 5

2. Розв’яжи задачу.

У 6 бідонах — 48 л води. Скільки літрів води в одному бідоні?

4. Хвилинка каліграфії

— Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

10; 16; 20; 26; 30; ...; 40; ...; 50; ....

III. Повідомлення теми і мети уроку 

— Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю ділення на 6. 

IV. Повторення вивченогоматеріалу 

1. Робота за підручником (с. 117–118) 

Завдання 774. Усне виконання завдання 

Учні пояснюють, як узнати, о котрій годині розпочалася екскурсія. 

Завдання 775 

Колективне ознайомлення зі змістом задач, їх аналіз. Один учень записує умову і розв’язує задачу. Після цього задачі порівнюються. 

Завдання 776 

Учні «ланцюжком» за даними таблиці складають та обчислюють вирази. 

Завдання 777. Коментоване розв’язування завдання 

По черзі учні пояснюють завдання, працюючи в своїх зошитах. 

Завдання 778* 

Учні на дошці креслять прямокутник і проводять у ньому 2 відрізки таким чином, щоб можна було побачити по 2 трикутники, чотирикутники і п’ятикутники. 

2. Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація знань 

1. Робота над задачею 

В одному кошику 18 іграшок, а в другому — 12. Усі іграшки розклали у 6 коробок порівну. Скільки іграшок виявилось у кожній коробці? Розглянь і поясни різні способи розв’язання задачі. 

І спосіб ІІ спосіб 

18 : 6 = 3 (ігр.) 18 + 12 = 30 (ігр.) 

12 : 6 = 2 (ігр.) 30 : 6 = 5 (ігр.) 

3 + 2 = 5 (ігр.) 

2. Обчислення значень виразів 

2 • 7 + 10 24 : 6 + 28 54 : 6 • 2 33 – 30 : 6 

18 : 6 + 12 42 : 6 + 81 48 : 6 • 3 72 – 36 : 6 

3. Офтальмологічна пауза 

4. Розв’язування логічної задачі 

Є піскові годинники на 3 хв і 7 хв. Потрібно опустити яйце у воду, що кипить, рівно на 4 хв. Як це зробити за допомогою цих годинників? 

Розв’язання. Слід поставити годинники працювати одночасно. Коли пісок в трихвилинному годиннику витече, покласти у воду яйце. Час роботи семихвилинного годинника, що залишився, дорівнюватиме 4 хв. 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія 

VII. Домашнє завдання 

С. 118, завдання 779; 780.