Математика 2 клас Одиниці вимірювання часу. Секунда. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу. Задачі, які включають дворазове збільшення (зменшення) числа у декілька разів

Одиниці вимірювання часу. Секунда. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу. Задачі, які включають дворазове збільшення (зменшення) числа у декілька разів

Мета: ознайомити учнів зі співвідношенням між одиницями часу; навчати визначати час за годинником; формувати навички обчислень з використанням таблиці множення; удосконалювати навички розв’язування задач, які включають дворазове збільшення (зменшення) числа у декілька разів; розвивати логічне мислення, математичне мовлення; виховувати вміння цінувати час.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 110, завдання 728; 729)

Завдання 728

— Прочитайте вирази, у відповіді яких є цифра 6; цифра 0; дві послідовні цифри.

Завдання 729

— Прочитайте складені за малюнками задачі та їх розв’язання.

2. Гра «Котра година?»

Повторення таблиці множення і ділення числа 6.

На дошці — модель годинника. Учитель показує на числа навколо цифер-блата, учні виконують множення і називають відповідь.

— Користуючись годинничком, складіть приклади на ділення. (12 : 6 = 2)

3. Порівняння виразів

(36 – 12) : 6 + 6 36 – 12 : 6 + 6

Повторення порядку виконання дій.

4. Індивідуальне опитування

Картка 1

1. 6 • 7 – 5 • 6; 36 : 6 + 32

2. Бабуся поклала на тарілочку 12 пи-ріжків. Третина пиріжків була з грибами, решта — з капустою. Скільки пиріжків з капустою лежало на тарілочці?Картка 2

1. 6 • 8 – 5 • 6; 32 : 4 • 5

2. Мама дала дітям 18 цукерок.

Третина цукерок була шоколадна, решта — іриски. Скільки ірисок мама дала дітям?

5. Хвилинка каліграфії

— Запишіть відповіді таблиці множення числа 6.

III. Повідомлення теми і мети уроку 

— Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю множення числа 6. 

IV. Повторення вивченогоматеріалу 

1. Робота за підручником (с. 110–112) 

Завдання 730 

Учні відгадують загадки. 

1) Росте дуб, у нього 12 гілок, на кожній гілці 4 гнізда, в кожному гнізді 7 пташенят. Що це таке? (12 місяців у році, 4 тижні у місяці, 7 днів у тижні.) 

2) Не їсть і не п’є, а ходить і б’є. (Годинник) 

Завдання 731. Колективне опрацювання матеріалу 

Учні називають частини доби. (Ранок, день, вечір і ніч складають добу.) 

Пригадують, скільки годин у добі, скільки хвилин у годині. 

— Час визначають за годинником. За добу годинна стрілка робить два повних оберти. Хвилинна стрілка робить повний оберт за 1 год, а секундна — за 1 хв. 

Учні за малюнком визначають, скільки годин і хвилин показує годинник. 

Завдання 732 

Учні «ланцюжком» визначають час за годинником. Один учень працює біля дошки. 

1) Запишіть, котру годину показує кожен годинник. 

2) Запишіть, котру годину покаже кожен годинник через 10 хв. 

Завдання 733. Коментоване виконання завдання 

Завдання 734. Самостійна робота 

Під час перевірки учні читають виписані приклади і пояснюють спосіб обчислення. 

Завдання 735 

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі, з короткою умовою складається план розв’язання задачі. Сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують її розв’язання у зошити. 

Решта учнів разом з учителем розглядають план розв’язання і визначають дії. 

Завдання 736*. Самостійна робота 

Учні розшифровують слово, розставивши букви біля результатів у порядку зростання. (Пейзаж) 

Пейзаж — це зображення природи або певної місцевості. 

2. Фізкультхвилинка 

V. агальнення й систематизація знань 

Бесіда «Цінуй кожну хвилинку» (див. додаток на с. 58) 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія 

VII. Домашнє завдання 

С. 112, завдання 737; 738.