Математика 2 клас Аналізконтрольної роботи. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження периметрів трикутників

Аналізконтрольної роботи. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження периметрів трикутників

Мета: проаналізувати результати контрольної роботи, організувати роботу над допущеними помилками; формувати вміння розв’язувати приклади і задачі, застосовуючи знання таблиці множення і правила про порядок дій; розвивати обчислювальні навички, математичне мовлення; виховувати уважність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Аналіз контрольної роботи

Колективна робота над типовими помилками.

Індивідуальна робота над помилками, допущеними в контрольній роботі.

2. Гра «Ланцюжок»

— Обчисліть і знайдіть правильну відповідь.

18: 3• 4: 3• 7+6–12?

3. Математичний диктант

Від числа 67 відняти суму чисел 12 і 14.

До різниці чисел 35 і 24 додати 59.

До 55 додати добуток чисел 3 і 5.

Від добутку чисел 3 і 9 відняти частку чисел 9 і 3.

Перший множник — 2, другий — частка чисел 40 і 5. Знайти добуток.

Число 45 зменшити в 5 разів, а результат зменшити на 3.

Третину від 27 зменшити на 5.

Ділене — 25, дільник — різниця чисел 53 і 48. Знайти частку.

Половину від числа 14 збільшити в 3 рази.

До частки чисел 21 і 3 додати їх різницю.

Відповіді: 41; 70; 70; 24; 16; 6; 4; 5; 21; 25.

4. Хвилинка каліграфії

— Випишіть з математичного диктанту числа третього десятка, вставляючи пропущені.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо, як перевіряти віднімання додаванням.

IV. Повторення вивченогоматеріалу

1. Робота за підручником (с. 108–109)

Завдання 710. Усне виконання завдання

Учні пригадують, як називаються числа при додаванні.

Завдання 711. Коментоване розв’язання завдання

Учні з кожної різниці складають та обчислюють вираз на додавання. По черзі пояснюють завдання, працюючи в зошитах.

Завдання 712

Один учень біля дошки перевіряє віднімання додаванням і пояснює.

Висновок. Щоб перевірити віднімання додаванням, можна до різниці додати від’ємник. Якщо дістанемо зменшуване, то розв’язання правильне.

Завдання 713

Учні «ланцюжком» обчислюють вирази з перевіркою.

Завдання 714

Учні знаходять значення виразу зі змінною.

Завдання 715

1) Колективне складання задач за короткими записами.

2) Самостійне розв’язування задачі.

3) Порівняння задач.

Завдання 716

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис, план розв’язання та самостійно розв’язують.

План розв’язання задачі:

1) Скільки всього одержали манних крупів і борошна?

2) Скільки кілограмів становили кормові відходи?

Завдання 717

Учні вимірюють довжини сторін трикутників, один учень біля дошки пояснює, як обчислити периметр. 

Після цього порівнюють периметри трикутників АВС і КМО.

2. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Гра «Не помилися!»

30 + 15 : 5 24 : 3 + 9 • 3 18 : (11 – 8) + 48 

37 + 9 – 6 : 2 • 3 2 • 7 + 8 12 : (6 : 2) 

20 : 5 • 3 + 18 100 – (72 – 67) • 2 20 : (13 – 9) + 24 

2. Розв’язування задач

1) Тато ніс 2 коробки по 8 кг, а Дмитрик — 2 сумки по 3 кг. На скільки кілограмів вантаж тата важчий?

8 • 2 – 3 • 2 = 10 (кг)

3) Олегу потрібно купити олівець за 8 копійок. Він дав касирові 2 монети по 5 копійок. Скільки здачі отримає Олег?

5 • 2 – 8 = 2 (к.)

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічної задачі

Троє клоунів — Тім, Рудий та Соня — живуть в одному під’їзді на різних поверхах: п’ятому, сьомому, восьмому. Тім живе не нижче, а Рудий не вище за Соню. Хто з клоунів на якому поверсі живе? (Тім — на восьмому, Соня — на сьомому, Рудий — на п’ятому.)

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія

VII. Домашнє завдання

С. 109, завдання 718; 719.