Математика 2 клас Контрольна робота № 6

Контрольна робота № 6

Мета: перевірити, як учні засвоїли навички табличного множення і ділення з числами 4 і 5 і вміння розв’язувати задачі, знаходити значення виразів, які включають дії одного ступеня і різних ступенів; розвивати мислення; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Контрольна робота

1 варіант

1. Задача.

На дослідній ділянці юннати виростили 36 гладіолусів, а хризантем — у 4 рази менше. Скільки квітів виростили юннати на ділянці?

2. Обчислити значення виразів. 

29 + 35 : 540 : 5 : 4

30 : 5 + 16 : 256 – 30 : 5

3 – 6 : 236 : 4 + 24

(16 + 16) : 4(49 – 22) : 3

3. Знайти значення виразу 8 + а • 9, якщо а = 4.

4. Знайти третину від числа 24.

5. Побудувати квадрат зі стороною 4 см і знайти його периметр.

Додаткове завдання

Поставити дужки так, щоб отримати правильну рівність.

80 – 20 : 4 + 5 = 70

2 варіант

1. Задача.

На полиці стояли 4 книги з віршами, а з оповіданнями — в 6 разів більше. Скільки всього книг стояло на полиці?

2. Обчислити значення виразів. 

16 + 25 : 536 : 4 : 3

24 : 4 + 15 : 380 – 32 : 4

15 : 5 + 9(12 + 18) : 5 

(27 + 18) : 5(33 – 15) : 3

3. Знайти значення виразу 4 • а + 6, якщо а = 8.

4. Знайти чверть від числа 24.

5. Побудувати квадрат зі стороною 3 см і знайти його периметр.

Додаткове завдання

Поставити дужки так, щоб отримати правильну рівність.

90 – 25 + 15 : 5 = 82

Шкала оцінювання

1 з. — 2,5 бала: 1 бал за хід розв’язання;

1 бал за правильність обчислень (по 0,5 бала за дію);

0,5 бала за пояснення.

2 з.— 4 бали: по 0,25 бала за дію.

3 з.— 1 бал.

4 з.— 1 бал.

5 з.— 2 бали: 1 бал за правильність обчислень;

1 бал за побудову квадрата.

Додаткове завдання — 1,5 бала.

Фізкультхвилинка 

III. Розв’язування логічних задач 

1) Скільки існує двоцифрових чисел, у яких усі цифри парні? 

Розв’язання. На першому місці не може стояти нуль. Тому всього буде 4 • 5 = 20 чисел. 

1-ша цифра 2-га цифра 

0 2 4 6 8 

2 20 22 24 26 28 

4 40 42 44 46 48 

6 60 62 64 66 68 

8 80 82 84 86 88 

Відповідь: 20 чисел. 

2) Скільки існує двоцифрових чисел, у яких усі цифри непарні? 

Розв’язання. У двоцифровому числі дві цифри. Перша цифра має бути непарною, тобто це може бути 1; 3; 5; 7 або 9. Друга цифра також непарна, тобто теж 1; 3; 5; 7 або 9. Тому всього таких чисел 25. Це добре видно з таблиці: 

1-ша цифра 2-га цифра 

1 3 5 7 9 

1 11 13 15 17 19 

3 31 33 35 37 39 

5 51 53 55 57 59 

7 71 73 75 77 79 

9 91 93 95 97 99 

Відповідь: 25 чисел. 

3) З’єднайте приклади з відповідями. 

2 • 6 + 2 • 7 21 

18 : 2 – 12 : 2 6 

3 • 7 – 3 • 5 30 

3 • 4 + 3 • 3 33 

3 • 2 + 3 • 8 26 

3 • 6 – 6 : 2 3 

3 • 8 + 27 : 3 15 

IV. Підбиття підсумків. Рефлексія