Математика 2 клас Застосування правил пропорядок виконання арифметичних дій. Розв’язування задач

Застосування правил пропорядок виконання арифметичних дій. Розв’язування задач

Мета: вправляти учнів у застосуванні правил про порядок виконання арифметичних дій, розв’язуванні задач у дві дії (на збільшення, зменшення числа у декілька разів); повторити вивчений матеріал; розвивати пам’ять, увагу; виховувати почуття товариства.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 106–107, завдання 698; 699)

Завдання 698

— Скільки дубів посадили?

Завдання 699

— Прочитайте вирази, у відповіді яких є цифра 2; цифра 3; цифра 4; цифра, що стоїть між 7 і 9.

2. Аналіз результатів самостійної роботи, розв’язування відповідних завдань

3. Усна лічба

1) Гра «Склади приклад».

Даються числа 5; 8; 12; 18; 36. Завдання: скласти різні приклади на таб-личне множення і ділення з цими відповідями.

2) Гра «Крокуй і лічи».

Троє учнів змагаються між собою. Вони стають в одну лінію. Учитель стає поряд з першим учнем, вони одночасно роблять перший крок, під час якого учитель говорить, припустимо: «п’ять». Учень має швидко «налаштуватися» на це число і, роблячи наступні кроки, говорити: «десять, п’ятнадцять, два-дцять і т. ін.» — на кожен крок по числу. Учитель йде з ним у ногу, не даючи уповільнити крок. Як тільки учень назвав неправильне число, вони відразу зупиняються, до кінця гри сходити з цього місця не можна.

Те саме виконують решта гравців по черзі. Перемагає той, хто зупиниться далі.

3) Лічба четвірками до 40; п’ятірками до 50.

4. Усне розв’язування задач

1) Михайлик знайшов 7 білих грибів, а маслюків — у 3 рази більше. Скільки маслюків знайшов Михайлик?

2) Оленка знайшла 7 білих грибів, а маслюків — на 3 більше. Скільки маслюків знайшла Оленка?

3) У перший день доярка надоїла 18 л молока, в другий день — у 2 рази менше, ніж у перший, а в третій день — на 2 л менше, ніж у другий. Скільки літрів молока надоїла доярка в третій день?

5. Хвилинка каліграфії

— Запишіть числа, названі в грі «Крокуй і лічи».

6. Математичний диктант

Добуток чисел 2 і 5 збільшити на 50.

Добуток чисел 5 і 9 зменшити на 18.

Частку чисел 30 і 5 збільшити на 12. 

Знайти третину числа 21. 

Знайти половину числа 18. 

Число 6 збільшити в 5 разів. 

Число 32 зменшити в 4 рази. 

III. відомлення теми і мети уроку 

— Сьогодні на уроці ми повторимо порядок виконання дій у виразах. 

IV. вторення вивченогоматеріалу 

1. обота за підручником (с. 107–108) 

Завдання 700. Усне виконання завдання 

Учні «ланцюжком» розв’язують приклади. 

Завдання 701 

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають план розв’язання задачі: 

1) Скільки гусей у господарки? 

2) Скільки всього водоплавної птиці в господарки? 

Після складання плану розв’язання учні записують розв’язання самостійно. 

Завдання 702 

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис та самостійно розв’язують. 

Завдання 703. Коментоване розв’язування прикладів 

Один учень працює біля дошки. 

Завдання 704. Усне виконання завдання 

Учні знаходять третину чисел: 12; 15; 24. 

Завдання 705 

Учні з числами 21 і 3 складають три задачі: на знаходження остачі, на зменшення числа на кілька одиниць і на різницеве порівняння чисел. 

а) Колективне складання задач. 

б) Самостійне розв’язування задачі. 

2. Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація знань (див. додаток на с. 57) 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія 

VII. Домашнє завдання 

С. 108, завдання 708; 709.