Математика 2 клас Закріплення таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення і зменшення числа у декілька разів

Закріплення таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення і зменшення числа у декілька разів

Мета: вправляти учнів у застосуванні таблиці множення числа 5, розв’язуванні задач на збільшення і зменшення числа у декілька разів; розвивати вміння порівнювати, узагальнювати; виховувати почуття взаємодопомоги.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 102, завдання 666; 667)

Завдання 666

— Скільки дівчаток у шаховому гуртку?

Завдання 667

— Прочитайте вирази та їх значення.

2. Усна лічба

1) Гра «Хто швидший?»

На дошці прикріплений круг з цифрами. Завдання: збільшити (чи зменшити) ці числа у декілька разів. Діти записують відповіді в зошиті. Проводиться перевірка (учень, що впорався із завданням першим, читає відповіді, решта перевіряють свої записи).

2) Гра «Склади приклад».

Даються числа, наприклад: 5; 8; 12; 18; 24. Завдання: скласти різні приклади на табличне множення і ділення з цими відповідями.

3) Обчислення значень виразів. 

3 • 4 4 • 5 12 : 3 12 : 4

3 • 5 5 • 3 15 : 3 15 : 5

3 • 6 6 • 3 18 : 3 20 : 5

3 • 7 7 • 3 21 : 3 25 : 5

3 • 8 8 • 3 24 : 3 32 : 4

3 • 9 9 • 3 27 : 3 28 : 4

3. Хвилинка каліграфії

— Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

10; 8; 6; 4; 2; ....

25; 20; 15; 10; ...; 0.

10; 13; 16; ...; 22; ....

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю множення числа 5.

IV. Повторення вивченогоматеріалу

1. Робота за підручником (с. 102–103)

Завдання 668. Усне виконання завдання

Учні добирають потрібні числа.

Завдання 669

Учні складають план розв’язання задачі:

1) Скільки йоржів упіймав рибалка?

2) Скільки всього рибин упіймав рибалка?

Завдання 670*

— Сума двох чисел 18. Якщо одне з них збільшити на 4, а друге зменшити на 4, то дістанемо рівні між собою числа. Знайди вихідні доданки. (4 + 4 = 8; 18 – 8 = 10; 10 : 2 = 5; 18 – 5 = 13; числа 5 і 13)

Завдання 671. Колективне опрацювання матеріалу

Учні читають висловлення, складені за малюнками, і відповідають на запитання:

— Скільки жовтих черешень на кожному малюнку? Скільки всього черешень на кожному малюнку?

2. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

Порівняння задач

Задача. Зошит коштує 6 грн, а альбом — у 4 рази дорожчий. Скільки коштує альбом?

Короткий запис: 6 грн, в 4 рази дорожче, ? грн.

— Яка ціна зошита?

— Ціна альбому?

— Що це означає? (Замість 1 альбому можна купити 4 зошити.)

— Як знайти вартість 4-х зошитів?

6 ∙4 = 24 (грн)

Обернена задача. Якщо альбом у 4 рази дорожче, то зошит — ? (У 4 рази дешевше.)

Короткий запис: ? грн, в 4 рази дешевше, 24 грн.

— У скільки разів зошит дешевший за альбом?

— 24 грн — що означає це число? (Ціна альбому.)

— Що потрібно дізнатися? (Ціну зошита.)

— За що заплатили менше?

— У попередній задачі ми виконали множення і знайшли ціну альбому, оскільки за нього заплатили більше, ніж за зошит. А за зошит сплатили в 4 рази менше.

— Якою дією знайдемо ціну зошита?

24 : 4 = 6 (грн)

— Порівняємо умови, розв’язання задач. У прямій задачі була дана ціна зошита. Що треба було знайти? (Ціну альбому.)

— А в оберненій задачі? (Навпаки.)

— Яке число входило в умову обох задач? (У 4 рази.)

— У чому різниця між задачами? (У 4 рази дорожче — заплатили більше — дія множення; в 4 рази дешевше — заплатили менше — дія ділення.)

— Яка із задач на збільшення числа, яка — на зменшення?

Висновок: дорожче в а разів помножити на а, дешевше в а разів поділити на а.

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія

VII. Домашнє завдання

С. 103, завдання 672; 673.