Математика 2 клас Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв’язанням

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв’язанням

Мета: закріпити навички табличного ділення на 4; навчати застосовувати отримані знання під час розв’язання прикладів і задач; удосконалювати обчислювальні навички учнів; розвивати логічне мислення, довільну увагу, пам’ять, мовлення дітей; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 96, завдання 627; 628)

Завдання 627

— Скільки кілограмів яблук залишилось у мами?

Завдання 628

— Прочитайте записані рівності.

2. Усна лічба

1) Гра «Не скажу!».

За завданням учителя учні лічать, наприклад, від 1 до 40, а на числа, які діляться на 4, вони говорять: «Не скажу!». Ці числа учитель записує на дошці. З’являється запис: 4; 8; 12; 16; 20... Потім з кожним із записаних чисел учні називають приклади: 16 : 4 = 4; 20 : 4 = 5 тощо.

2) Робота за таблицею.

Ділене 2836 

Дільник4 54

Частка74448

3) Гра «Добери знак».

3 4 48 = 60(3 • 4 + 48 = 60

40 4 5 = 6040 + 4 • 5 = 60

16 4 56 = 6016 : 4 + 56 = 60)

3. Хвилинка каліграфії з логічним завданням

— Яке число «зайве» і чому?

2; 6; 10; 17; 20.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю ділення числа 4.

IV. Повторення вивченогоматеріалу

1. Робота за підручником (с. 96–97)

Завдання 629

1) Коментоване розв’язування прикладів.

2) Один учень біля дошки розв’язує і пояснює.

3) Учні з місця складають приклади за таблицею і розв’язують їх.

Завдання 630

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі учні складають план її розв’язання.

1) Скільки кілограмів яблук привезли у дитячий садок?

2) Скільки кілограмів яблук на одному підносі?

Сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують її розв’язання у зошити. Решта учнів разом з учителем розглядають план розв’язання і визначають дії.

Завдання 631

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання. Після цього учні самостійно записують розв’язання. Учитель перевіряє.

Завдання 632

Перший стовпчик з коментуванням, решта прикладів — самостійно.

Завдання 633. Усне виконання завдання

Учні складають задачу, яка розв’язувалася б так:

1) 4 • 5 = 20 (кг)

2) 20 + 17 = (кг)

2. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Розв’язування та порівняння задач

По ? кг 2 кор. 4 кг

По 4 кг 2 кор. ? кг

— Чим схожі задачі? Чим різняться?

2. Обчислення значень виразів

24 : 3 + 950 – (12 – 4)

(14 + 18) : 4(48 – 12) : 4

60 – 23 – 2324 : 4 – 4

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічних задач

1) Завдання 634*.

Є шматок шовку завдовжки 8 м. Як, не користуючись метром (чи іншою міркою довжини), відрізати від нього 6 м? (8 : 2 = 4; 4 : 2 = 2, тобто відрізати 8 – 2 = 6.)

2) У змаганнях з бігу Іванко, Павлик і Дмитрик посіли перші три місця (1-ше, 2-ге, 3-тє). Яке місце посів кожен з хлопчиків, якщо Павлик посів не друге і не третє місце, а Дмитрик — не третє?

Відповідь:

ІванкоПавликДмитрик

1– + –

2–– + 

3 + ––

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія

VII. Домашнє завдання

С. 97, завдання 635; 636.