Математика 2 клас Закріплення таблиці множення числа 4. Задачі на дві дії, які містять табличні випадки множення числа 4

Закріплення таблиці множення числа 4. Задачі на дві дії, які містять табличні випадки множення числа 4

Мета: формувати навички табличного множення числа 4; вправляти учнів у розв’язуванні задач; розвивати логічне мислення; виховувати культуру поведінки.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 95, завдання 614; 615)

Завдання 614

— Прочитайте вирази, в яких відповіді — одноцифрові числа; двоцифрові числа.

Завдання 615

— Яка відстань буде між хлопчиками, якщо кожний зробить назустріч іншому 25 кроків?

2. Усна лічба

1) Гра «Естафета».

(64 – 40) : 3 21 : 3 • 2 (41 – 14) : 3 

32 : 4 + 47 (36 – 18) : 2 2 • 9 : 3 

4 • 7 + 15 4 • 9 + 18 4 • 6 + 64 

2) Гра «Угадай приклад».

Приклад (2 • 9; 4 • 4 і т. д.) записаний на дошці, затулений карткою з відповіддю. Діти називають різні приклади з цією відповіддю, намагаючись угадати приклад, записаний на дошці.

3) Гра «Так. Ні».

На дошці дані приклади: 4 • 6; 4 • 3; 4 • 5; 2 • 3; 9 • 4; 5 • 3. Показують картки з числами. Якщо число є відповіддю, учні хором говорять «так», потім вимовляють приклад 4 • 6 = 24. Якщо число не є відповіддю, говорять «ні».

3. Усне розв’язування задач

1) Висота кожного поверху 4 м. У будинку 9 поверхів. Знайдіть висоту будинку до даху.

2) Юрасик купив 8 фломастерів, по 3 грн кожний, і ластик за 2 грн. Яка вартість його покупки?

3) Один пиріжок коштує 3 грн. Скільки таких пиріжків можна купити за 12 грн?

4) Маринка вирізала 12 маленьких сніжинок. Вона розклала їх порівну в 3 картонні коробки. Скільки сніжинок у кожній коробці?

4. Хвилинка каліграфії з логічним завданням

— Яке число «зайве» і чому?

12; 16; 34; 13; 18.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю множення числа 4.

IV. Закріплення вивченогоматеріалу 

1. обота за підручником (с. 95–96) 

Завдання 616. Самостійна робота 

Під час перевірки учні читають виписані вирази і пояснюють спосіб обчислення. 

Завдання 617. Колективне розв’язування задачі 

Аналіз умови задачі, запис скороченої умови. Один учень біля дошки розв’язує і пояснює. 

Після цього учні пояснюють, про що вони дізнаються за виразом 4 • 3 + 8. 

Завдання 618 

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання. Після цього учні самостійно записують розв’язання. Учитель перевіряє. 

Завдання 619*. Усне виконання завдання 

Учні складають задачі за короткими записами. 

2. Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація знань 

1. атематичний диктант 

Знайдіть добуток чисел: 2 і 9; 3 і 7; 4 і 3; 2 і 7. 

Знайдіть частку чисел: 16 і 2; 18 і 3; 24 і 3; 21 і 3. 

2. Обчислення значень виразів 

4 • 7 – 18 4 • 6 + 24 4 • 3 + 18 71 – 4 • 3 

4 • 9 – 30 4 • 8 – 20 20 – 4 • 2 4 • 5 + 64 

3. обота над задачею 

Гуска важить 4 кг, а качка — 2 кг. Яка маса двох гусок і двох качок разом? Розв’яжіть задачу, склавши вираз. 

4. Офтальмологічна пауза 

5. озв’язування логічної задачі 

Тетянка, Даринка й Оксанка малювали будиночок, м’ячик і зайчика. Тетянка і Оксанка не малювали будиночок, а Оксанка і Даринка не малювали м’ячик. Що малювали дівчатка? 

Відповідь: 

Тетянка Даринка Оксанка 

будиночок – + – 

м’ячик + – – 

зайчик – – + 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія 

VII. Домашнє завдання 

С. 95, завдання 620; 621.