Математика 2 клас Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Складання задач на дві дії за даним виразом. Знаходження значень виразів зі змінною. Самостійна робота

Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Складання задач на дві дії за даним виразом. Знаходження значень виразів зі змінною. Самостійна робота

Мета: повторити і закріпити знання таблиць множення і ділення чисел 2 і 3; учити творчо працювати над задачами; формувати вміння знаходити значення буквених виразів; розвивати творчі здібності; виховувати самостійність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 90–91, завдання 583; 584)

Завдання 583

— Скільки рибин віддали дівчинці?

Завдання 584

— Прочитайте вирази з однаковими відповідями; відповіді — двоцифрові числа; одноцифрові числа.

2. Гра «Не помилися!»

На плакаті написані числа від 1 до 30. Учні мають назвати числа, які зустрічаються в таблиці множення на 3.

3. Гра «Угадай приклад»

Учитель демонструє картку з відповіддю з таблиці множення числа 2, діти мають згадати приклад.

4. Робота за таблицею

Множник3 2 22

Множник 2432 

Добуток1210 18141816

5. Усне розв’язування задач

1) В одному відрі 7 л молока, а в іншому — 5 л. Скільки знадобиться дволітрових банок, щоб розлити все молоко?

— Складіть подібну задачу за виразом:

(15 + 12) : 3 = 

2) У 3 однакових банках міститься 21 кг фарби. Скільки кілограмів фарби в одній банці?

6. Хвилинка каліграфії

— Установіть закономірність і запишіть наступні числа.

11; 13; 15...

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо таблиці множення та ділення числа 3.

IV. Повторення та закріплення вивченогоматеріалу

1. Робота за підручником (с. 91)

Завдання 585. Математичний диктант

Учні «ланцюжком» складають і обчислюють вирази. Один учень працює біля дошки, решта — у зошитах.

Частку чисел 18 і 3 збільшити на 6.

Суму чисел 9 і 15 поділити на 3.

Добуток чисел 6 і 2 поділити на 3.

Добуток чисел 6 і 2 зменшити на 3.

Завдання 586

Один учень біля дошки креслить і пояснює.

Завдання 587

Учні за першим виразом складають задачу про саджанці яблунь і груш, а за другим — про огірки в ящиках.

Завдання 588

Учні знаходять значення виразу зі змінною.

Завдання 589. Колективне опрацювання матеріалу

Завдання 590*. Колективне ознайомлення зі змістом задачі, її аналіз

Один учень записує умову і розв’язує задачу. 

2. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

Самостійна робота

1 варіант

1. Задача.

У чотирьох коробках лежало по 3 іграшки. Принесли ще одну коробку, в якій було 5 іграшок. Скільки іграшок в усіх коробках?

2. Сторона рівностороннього трикутника 2 см. Знайди периметр цього трикутника.

3. Обчисли.

27 : 3 : 33 • 4 + 4912 : 3 + 40 – 9

16 : 2 + 263 • 9 – 253 • (91 – 85)

4. Знайди значення виразу 3 • а + 15, якщо а = 9.

5. Порівняй вирази.

3 • (7 + 2) 9 : 3 + 18

2 варіант

1. Задача.

У мами було 30 грн. Вона купила два букети троянд по 6 грн. Скільки грошей залишилося у мами?

2. Периметр рівностороннього трикутника 21 см. Знайди довжину сторони цього трикутника.

3. Обчисли. 

3 • 6 + 2724 : 3 : 2 16 : 2 + 16 + 4

15 : (12 – 9) 27 : 3 + 272 • 8 + 28 – 20

4. Знайти значення виразу 3 • а + 29, якщо а = 6.

5. Порівняти вирази.

2 • (9 – 5) 9 : 3 + 16

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія

VII. Домашнє завдання

С. 91, завдання 591; 592.