Математика 2 клас Розв’язування вправ і задач на застосування таблиці ділення на 3. Правилознаходження периметра квадрата і прямокутника

Розв’язування вправ і задач на застосування таблиці ділення на 3. Правилознаходження периметра квадрата і прямокутника

Мета: вправляти учнів у застосуванні випадків табличного ділення на 3 під час розв’язування прикладів і задач; закріпити навички додавання і віднімання в межах 100; формувати вміння знаходити периметр квадрата і прямокутника; виховувати активність, уважність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 89, завдання 570; 571)

Завдання 570

— Прочитайте вирази та їх значення.

Завдання 571

— Яка маса однієї цеглини? Скільки цеглин мають масу 24 кг?

2. Гра «Продовжуй!»

Учитель називає будь-який приклад (6 : 3 = 2) і передає прапорець учневі за першою партою. Учень має продовжити — назвати наступний приклад (9 : 3 = = 3) та передати прапорець своєму сусідові, і так далі.

3. Робота за таблицею

Ділене151410

Дільник33232

Частка4928

4. Усне розв’язування задач

1) У пакети розсипали 24 кг борошна, по 3 кг у кожний. Скільки вийшло пакетів борошна?

2) Учень розв’язав 15 прикладів і записав їх у 3 однакові стовпчики. Скільки прикладів у нього вийшло в одному стовпчику?

3) Кравець з 18 м тканини зшив сукні, витрачаючи на одну сукню 3 м. Скільки всього суконь зшив кравець?

4) Кравець з 15 м тканини зшив 3 сукні. Скільки метрів тканини він витрачав на одну сукню?

5) Для роботи в шкільному саду всіх учнів класу розподілили на 3 групи. У кожній групі виявилося по 5 дівчаток і 3 хлопчики. Скільки в класі дів-чаток? Скільки в класі хлопчиків? Скільки всього учнів у класі?

5. Гра «Розкажи таблицю ділення на 3 з пам’яті»

6. Хвилинка каліграфії

— Спишіть числа, які діляться на 3.

6; 20; 12; 63; 2; 42; 84; 21; 72

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю ділення на 3.

IV. Повторення вивченогоматеріалу

1.Робота за підручником (с. 89–90)

2.Завдання 572. Письмове виконання завдання з коментуванням

3.Один учень працює біля дошки, решта — у зошитах.

4.Завдання 573

5.Учні складають план розв’язання задачі:

6.1) Скільки залів облаштували у 8 магазинах?

7.2) Скільки всього залів облаштували?

8.Сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують розв’язан-ня задачі у зошити. Решта учнів разом з учителем розглядають план роз-в’язання і визначають дії.

9.Завдання 574

10.Учні вимірюють довжини сторін, один учень біля дошки пояснює, як обчислити периметр квадрата додаванням, а потім — множенням.

11.Після цього знаходять периметр прямокутника.

12.Завдання 575*. Колективне розв’язування задачі

13.Аналіз умови задачі, запис скороченої умови.

14.2. Фізкультхвилинка

15.V. Узагальнення й систематизація знань

16.1. Самостійна робота

12 : 3 + 2510 : 2 + 57

8 : 2 + 7721 : 3 + 48

27 : 3 + 173 • 8 – 9

2. Гра «Віконечка»

3 • = 21 • 9 = 27

3 • = 24 – 12 3 • = 16 + 5

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічних задач

1) Валя, Маша, Оленка і Наталя зірвали 4 різні квітки: дзвоник, ромашку, волошку і троянду. На запитання, хто яку квітку зірвав, дівчатка жартома відповіли так, що в кожній відповіді одна частина істинна, а друга — хибна. Відповіді дівчаток:

«Оленка зірвала ромашку, Наталя — волошку».

«Оленка зірвала дзвоник, Маша — ромашку».

«Валя зірвала ромашку, Наталя — троянду».

Хто яку квітку зірвав?

Відповідь. Якщо Оленка зірвала ромашку, то в другому випадку вона не могла зірвати дзвоник, але тоді Маша не могла зірвати ромашку, тому що обидві відповіді будуть помилковими. Отже, Наталя зірвала троянду, Валя — ромашку, Оленка — дзвоник, Маша — волошку.

2) Рибалка впіймав окуня, йоржа і щуку. Щуку він упіймав раніше, ніж окуня, окуня — пізніше, ніж йоржа, а йоржа — раніше, ніж щуку. Яку рибу рибалка впіймав першою? (Йоржа) Яку рибу рибалка впіймав останньою? (Окуня)

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія

VII. Домашнє завдання

С. 89, завдання 576; 577.