Математика 2 клас Вирази з дужками на дії різних ступенів. Вимірювання і порівняння довжин відрізків. Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3

Вирази з дужками на дії різних ступенів. Вимірювання і порівняння довжин відрізків. Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3

Мета: навчати учнів знаходити значення виразів з дужками на дії різних ступенів; закріпити знання таблиці множення числа 3; формувати вміння розв’язувати і пояснювати розв’язання задач; розвивати увагу, пам’ять; прищеплювати інтерес до мате-матики.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 85, завдання 539; 540)

Завдання 539

— Прочитайте вирази у порядку зростання відповідей.

Завдання 540

— На скільки більше заплатили за всі блокноти, ніж за ручку?

2. Усна лічба

Множник3333

Множник752926

Добуток1218

3. Робота в групах

У кожної групи — по дві картки. На першій записаний початок визначення, на другій — їх продовження.

Картка 1

Коло — замкнена лінія, ...

Круг — це частина площини, ...

Радіус — це відрізок, що сполучає...Картка 2

...усі точки якої знаходяться на од-наковій відстані від центру.

...обмежена колом.

...центр кола з будь-якою точкою на колі.

Перевірка правильності відновлення визначень.

4. Хвилинка каліграфії

— Запишіть відповіді таблиці множення числа 3 в порядку спадання.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю множення числа 3.

IV. Повторення вивченогоматеріалу

1. Робота за підручником (с. 85–86)

Завдання 541. Усне виконання завдання

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання задачі.

Завдання 542. Коментоване розв’язування прикладів

Завдання 543. Робота в парах

— Покажіть спільну точку відрізків ВС і СО. Виміряйте і запишіть дов-жину найбільшого відрізка.

Завдання 544 

1) Під час повторення умови один учень записує коротку умову. Після цього пояснюється розв’язання задачі, наведене у підручнику. 

2) Після колективного ознайомлення зі змістом задачі сильніші учні, скори- ставшись планом, самостійно записують її розв’язання у зошити. 

Решта учнів разом з учителем розглядають план розв’язання і визнача- ють дії. 

2. Фізкультхвилинка 

V. Уагальнення й систематизація знань 

1. Знаходження значень виразів з дужками і без дужок (з коментуванням) 

3 • (2 + 5) 

(12 – 9) • 9 

3 • 7 + 79 

(61 – 58) • 8 

2. Розв’язування задач 

1) Було — 20 м 

Пошили — 6 сук. по 2 м 

Залишилося — ? 

2) Два соми і чотири карасі важать 14 кг. Карась важить 3 кг. Скільки важить кожен сом, якщо вони важать порівну? (1 кг) 

3. Офтальмологічна пауза 

4. Розв’язування логічних задач 

1) У Маші 5 горіхів. Один вона віддала сестрі, і у них стало горіхів порівну. Скільки горіхів було у сестри спочатку? (3) 

2) Шість тістечок розділили між братами і сестрами так, що у братів їх виявилося на два менше, ніж у сестер. Скільки у кого? 

Розв’язання. Задачу можна розв’язувати вгадуванням. Проте бажано дати і розв’язання з питаннями. Це можна зробити, намалювавши два відрізки, один з яких на дві клітини більше за інший. Як дізнатися, скільки клітин має бути в кожному відрізку? Сума цих трьох відрізків має дорівнювати 6 клітинам. Отже, сума двох рівних відрізків дорівнює 6 – 2 = 4, а кожен з них — 2. Якщо учням це міркування незрозуміле, доцільно записати його за питаннями і діями. 

1) Скільки було б тістечок, якби у сестер було стільки ж, скільки у братів? (6 – 2 = 4) 

2) Скільки було тістечок у братів? (4 : 2 = 2) 

3) Скільки було тістечок у сестер? (2 + 2 = 4, або 6 – 2 = 4). 

Відповідь: у братів — 2, у сестер — 4. 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія 

VII. Домашнє завдання 

С. 86, завдання 545; 546.