Біографія Івана Карпенко-Карого

 

Іван Карпенко-Карий

(1845—1907)

Іван Карпович Тобілевич (літ . псевдонім — Карпенко -Карий ) народився 17 вересня 1845 р. у слободі Арсенівці на Херсонщині в сім ’ї управителя поміщицького маєтку . Навчався в Бобринецькому повітовому училищі , яке закінчив у 1859 р . Відтоді май же двадцять років слу жив канцеляристом . Із початку 60-х років брав активну участь в українському театральному житті . Протягом тривалого часу входив до різних театральних труп , на основі яких склався так званий театр корифеїв . Виконував перева жно комедійні акторські ролі . Помер Карпенко -Карий 2 вересня 1907 року . Карпенко -Карий — автор багатьох п’єс . Справ жню популярність йому принесли комедійні твори «Мартин Боруля » (1886), «Сто тисяч » (1889), «Хазяїн » (1900). У них автор виступив проникливим спостерігачем життєвих процесів , що зумовл ювали суттєві зміни в українському суспільстві . Драматург звернув увагу на викривлення селянської психології , спричинені маніакально ю жаго ю збагачення. Моральна деградація , руйнування родинних і л юдських взаємин , самодурство й тупе чванство — такі негативні риси побачив Карпенко -Карий в українському селянському середовищі . У комедії «Хазяїн » драматург зобразив людину , що перейшла ме жу, за яко ю втрачається вагомість моральних стримувань. Для героя — мільйонера в смерд ючому ко жусі — прагнення на живи перетворилося на хворобливу психологічну зале жність , що призводить до деградації особистості . Карпенкові -Карому нале жить кілька п’єс на історичні теми . Серед них певний інтерес становить трагедія «Сава Чалий » — не перша в українському письменстві драматургічна обробка відомої народної пісні . Версія , що її пропонує Карпенко -Карий , відзначається зорієнтованіст ю на невибагливий загалом смак містечкового глядача. Поза сумнівом , на драматургічній практиці Карпенка -Карого суттєво позначився його власний театральний , передусім акторський досвід , що диктував пошук тих сценічних засобів , які б сприяли формуванн ю масового українського глядача .