Право людини на життя, свободу, недоторканність

Право людини на життя, свободу, недоторканність

 

Мета:       

-Формувати поняття про права людини та дитини й документами, що їх регламентують: кримінальний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», «Конвенція ООН про права дитини»; Загальна декларація прав людини; 

-Розвивати навички аргументувати і висловлювати альтернативні думки;

-Виховувати переконання, що життя людини є найвищою цінністю і його не зіставити з ціною будь-яких державних вимог або державних потреб

 

Давайте з вами проведемо оцінку рівня ваших знань щодо законодавства України по правам дитини, Конвенції ООН та відповідальності неповнолітніх.

Тест

1.Як називається міжнародний договір, що встановлює права і обов’язки держав у певній сфері діяльності?

a)Декларація

б)   Конвенція   +

в)   Хартія

2.Як називається затвердження міжнародної угоди вищими державними органами України?

а)   Санкціонування

б)   Ратифікація   +

в)   Узаконення

3.В якому році ратифікована в Україні  Конвенція ООН про права  

дитини?

а)    1989 р.

б)   1991 р. +

в)   1995 р.

4.Коли було прийнято Конвенцію ООН про права дитини?

а)   1950 р.

б)   1989 р.   +

в)   1977 р.

5.З якого віку допускається прийняття на роботу підлітків?

   а)    з 12 років

   б)    з 13 років

   в)   з 14 років        +

6.До якого віку, згідно з Конвенцією, особа вважається дитиною?

   а)   16 років

   б)    18 років     +

   в)    14 років

7.Який з перерахованих нормативних актів є головним для України 

     у вирішенні питань з прав дитини?

        а)    Конвенція ООН про права дитини

        б)    Конституція України

        в)   Закон України “Про охорону дитинства”       +

8.З якого віку настає адміністративна відповідальність?

  а)    з 14 років

  б)    з 16 років

  в)   від 16 до 18 років     +

9.З якого віку настає кримінальна відповідальність?

  а)     з 14 років, у виняткових випадках з 12 років   

  б)     з 16 років, у виняткових випадках з 14 років   +

  в)     з 18 років,  у виняткових випадках  з 16 років  

10.У яких випадках неповнолітній несе матеріальну  

     відповідальність за сої вчинки?

      а)    в усіх випадках

      б)     не несе відповідальності, а за нього відповідають батьки    +

      в)    коли працює і має свій заробіток  

 

Україна  - на шляху розбудови правової держави, пріоритет права в які має бути першочерговим. Тому, якщо ви сьогодні виховаєте в собі повагу до права з тим, щоб його вимоги стали вашими переконаннями, а повсякденне додержання юридичних норм – звичкою, вам гарантовано комфортне місце у суспільстві.

Зараз надзвичайно важливо є здобуття всім нашим народом високого рівня правової культури, отримання знань життєво необхідних законів і вміння використовувати ці закони у повсякденному житті. 

Ви не повинні бути осторонь зазначених процесів, оскільки молодь – це та сила, яка взмозі здійснити перетворення на краще і забезпечити справедливіше майбутнє держави.

 

З метою покращення становища з охорони прав дитини і приведення національного законодавства у відповідність до положень “Конвенції про права дитини” 26 квітня 2001 року Президент України підписав Закон  “Про охорону дитинства”. Законодавство про охорону дитинства грунтується на Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, міжнародних договорах, згоди на обов’язковість, яких надана Верховною Радою України, і складається з цього закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.

Виконання Конвенції ООН про права дитини контролюється ст.9 Конституції України. В Україні реалізується Національна програма “Діти України”. 

Способи захисту прав дитини значно збагатилися з прийняттям Законів України “Про органи та служби у справах неповнолітніх і спеціальні установи для неповнолітніх”, “Про сприяння спеціальному ставленню та розвитку молоді в Україні”, Кодексу про шлюб та сім’ю України, Національної програми планування сім’ї, Указу президента України “Про додаткові заходи забезпечення виконання Національної програми "Діти України" на період до 2005 року”.

Україна , застосовуючи міжнародно-правові стандарти активно і послідовно розбудовує національну систему захисту прав і свобод людини. 14 квітня 1998 року  Верховна Рада обрала першого в історії України уповноваженого з прав людини (Омбудсмана). Інститут Омбудсмана давно став невід’ємною частиною механізму захисту демократії в розвинутих державах. Головне завдання народного захисника - здійснювати контроль за дотриманням державними органами прав і свобод людини та громадянина, ефективно захищати ці права у разі їхнього порушення. Важливо, що ст.55 Конституції України, крім судового захисту, гарантує кожному право звернення щодо захисту своїх прав до Уповноваженого з прав людини, що піднімає на конституційний рівень інститут Омбудсмана забезпеченні прав людини та запобіганні будь-яким формам дискримінації цих прав.

 

 

А тепер розглянемо нашу схему “Права людини” (додаток). 

 

Ми з вами поговорили про права людини. А як же бути, коли порушуються права підлітків? До кого звертатися, кому довірятися, кого запитати? Дуже мало є таких, хто жодного разу не задавався цими питаннями. Підлітки не знають до кого звертатися, і тому не можуть вчасно отримати потрібну їм консультацію та допомогу і врешті залишаються на одинці зі своїми проблемами.

А даремно. В кожній місцевості існує ціла мережа організацій, служб, здатних кинути “рятівне коло” тим, хто цього потребує.

Клас ділиться на чотири групи, їм роздаються картки, по яких вони проводять обговорення і роблять висновки. 

Картка 1

Служби:  міліція та соціальна служба молоді. 

Обговорити:

1. Варіанти можливої підтримки прав

2. Доступні джерела підтримки прав 

Картка 2

Служби: медичні установи та органи освіти

Обговорити:

1. Варіанти можливої підтримки прав 

2. Доступні джерела підтримки прав 

Картка 3

Служби: громадські організації та РАГС 

Обговорити:

1. Варіанти можливої підтримки прав

2. Доступні джерела підтримки прав 

 

Картка 4

Служби: служба у справах неповнолітніх та кримінальна міліція у справах неповнолітніх

Обговорити:

1. Варіанти можливої підтримки прав

2. Доступні джерела підтримки прав