Пожежонебезпечні властивості речовин

Пожежонебезпечні властивості речовин

 

Пожежна безпека в навчальних майстернях, фізичних, хімічних та електро-технічних лабораторіях, кабінетах навчальних закладів зумовлена властивостями матеріалів реагентів, які застосовуються, а також змістом учбових занять, які проводяться.

Головні причини пожежної небезпеки в кабінетах і лабораторіях:

-досліди, які супроводжуються електростатичним розрядом, нагрівом тіл;

-досліди з демонстрації вибухів різних газів і пари;

-необережне поводження з вогнем, вогненебезпечними рідинами;

-неправильне зберігання вогненебезпечних рідин.

Вогне- і вибухонебезпечні речовини, які застосовуються в кабінетах, можна поділити на кілька груп:

-речовини, здатні до утворення вибухових сумішей (бертолетова сіль та інші нітрати);

-легкозаймисті і горючі речовини (бензин, ацетон, спирт, газ, фосфор червоний та інші);

-речовини, які спричинюють до спалаху (бром, азот та сірчана кислота);

-горючі речовини (сірка, вугілля та інші).

Самозайматися можуть ганчірка та пакля, просочене машинним маслом. Вогне- і вибухонебезпечні речовини потрібно зберігати загальною кількістю не більше 3 кг в спеціальному металевому ящику, встановленому якомога далі від нагрівальних приладів і винаходів. Реактиви та інші речовини та матеріали, сукупне зберігання яких може спричинити акумуляцію тепла, утворення пожежонебезпечних концентрацій або бути імпульсом для запалювання, потрібно зберігати окремо у вогнетривких шафах у відповідній упаковці. 

          На банках, бутлях з хімічними речовинами повинні бути чіткі написи з зазначенням їх властивостей: "Вогненебезпечні", "Отруйні", "Хімічно активні" тощо.

У лабораторіях, майстернях, кабінетах працювати учням з пожежонебезпечними речовинами дозволяється тільки під наглядом і керівництвом викладача або лаборанта. 

Меблі та обладнання в приміщеннях повинні бути встановлені так, щоб вони не заважали евакуації людей на випадок пожежі.

 Робочі столи і витяжні шафи, призначені для роботи з пожежонебезпечними речовинами, повинні знаходитись у належному стані, а при роботі з кислотами та іншими речовинами – стійкими до їх дії. 

Всі приміщення повинні бути забезпечені засобами пожежегасіння відповідно до встановлених норм. 

Перед проведенням учнями дослідів викладач повинен пояснити можливі причини пожежної небезпеки і профілактичні заходи. Забороняється виливати легкозаймисті і горючі речовини в каналізацію.